Jak uniknąć strat finansowych przy rezygnacji z podróży?

Planowanie podróży to ogromna przyjemność i jednocześnie zapowiedź jeszcze większej przyjemności z przygotowywanego wypoczynku. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest rezerwacja wycieczki czy wyjazdu w biurze podróży. Takie wydarzenia wykupuje się często znacznie wcześniej, z kilku miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Życie jednak bywa bardzo zmienne i bardzo zaskakujące. Co za tym idzie, trudno przewidzieć to, co się za te kilka miesięcy wydarzy. A jeżeli, jakieś okoliczności sprawią, że wyjazd nie będzie możliwy? Rezerwacja wyjazdu z biurem podróży zawsze wiąże się z wpłaceniem zaliczki, a bliżej terminu podróży należy zapłacić już całą kwotę.

Jakie ubezpieczenie turystyczne na podróż?

W sytuacji, gdy coś się dzieje i podróżny nie może wyjechać, ale jego rezygnacja zgłoszona jest odpowiednio wcześniej, niektóre biura zwracają pieniądze. A gdy zdarzenie losowe pojawia się na chwilę przed podróżą? Gdy wyjazd okazuje się niemożliwy tuż przed samym faktem? Żadne biuro w takiej sytuacji pieniędzy nie zwróci, bo jest na to po prostu zbyt późno. Jednakże, czy jest to sytuacja bez wyjścia? Czy jednak można sobie z tym jakoś poradzić.

Decydując się na wyjazd, warto wykupić dla siebie ubezpieczenie turystyczne. Jeżeli wyjazd jest z biurem podróży, w ramach oferty bardzo często proponowana jest podstawowa ochrona. To oczywiście dobre rozwiązanie, ale niewystarczające. Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje najważniejsze zdarzenia losowe, jak pobyt w szpitalu czy akcja ratunkowa, a kwoty ubezpieczenia są bardzo niskie. Decydując się na samodzielne ubezpieczenie można nie tylko rozszerzyć jego zakres, ale również podnieść kwoty na polisie.

Zakres ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne, jak już wspomniano może mieć bardzo zróżnicowany zakres. Wyraża się on zarówno w zdarzeniach, które zostały objęte ubezpieczeniem, jak również w kwotach, które za wystąpienie tych zdarzeń można uzyskać.

Ubezpieczenie turystyczne, to nie tylko ochrona w razie wypadku, pobytu w szpitalu czy konieczności podjęcia leczenia. To również ochrona na wypadek zaginięcia. Jeżeli trzeba będzie wszcząć akcję poszukiwawczą, to polisa pokryje jej koszty. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie akcji ratowniczej, to również może to zostać opłacone z ubezpieczenia. To jednak nadal kwestie zabezpieczenia życia i zdrowia. Polisa turystyczna chroni jednak również majątek podróżnego.

Decydując się na jej odpowiednie rozszerzenie można uzyskać ubezpieczenie na wypadek zagubienia bagażu podróżnego lub na wypadek rezygnacji z imprezy turystycznej na skutek okoliczności niezależnych od ubezpieczonego. I to jest ten bardzo istotny element.

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z imprezy turystycznej

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych dostrzega, że rezygnacja z imprezy turystycznej jest zdarzeniem częstym, niezależnym od podróżnego, a jednocześnie finansowo dla niego obciążającym. Klienci biur podróży chcą się na taką ewentualność zabezpieczyć i te polisy turystyczne, które oferują taką możliwość są chętniej wybierane.

Oczywiście, firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się na wypadek, gdyby do rezygnacji doszło z powodu zmiany zdania podróżnego. Takie zdarzenia nie są objęte ochroną, ale jeżeli to wypadek losowy zmusił do rezygnacji z wyjazdu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci ubezpieczonemu równowartość jego wycieczki.

Przed wyjazdem warto więc dokładnie sprawdzić, jakie oferty są obecnie dostępne na rynku i która zapewni najbardziej wszechstronną i zróżnicowaną ochronę. Warto też porównać ubezpieczenia na podróż z www.polisaturystyczna.pl.  Tam właśnie znajdą się różnorodne dostępne rozwiązania, które pomogą podjąć odpowiednią decyzję.

A takie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji na www.polisaturystyczna.pl to doskonały sposób na to, by uniknąć strat finansowych przy rezygnacji z podróży.

Komentarze
Więcej w polisa turystyczna, Ubezpieczenie
Kredyt z banku, a ubezpieczenie na życie z rankingu

Pewne decyzje podejmujemy zupełnie mechanicznie. W przypadku, gdy pogarsza się nasze zdrowie – udajemy się do lekarza lub apteki. W...

Zamknij