Jednym przelewem do ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Informacja prasowa

Od 1 stycznia 2018 r. duże i małe firmy będą opłacać wszystkie składki jednym przelewem do ZUS na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informacje o numerze rachunku płatnicy składek otrzymają pocztą najpóźniej do 31 grudnia 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listy z rachunkiem składkowym od 1 października do 31 grudnia 2017 r. Oczywiście list dotrze tylko wówczas, gdy ZUS zna aktualny adres przedsiębiorcy. Płatnicy powinni sprawdzić czy zostały zgłoszone zmiany danych adresowych lub je zaktualizować.

Ważne! Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymamy informacji o nadaniu indywidualnego rachunku składkowego lub zgubimy list należy zgłosić się do najbliżej placówki ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu 22 560 16 00.

Od stycznia wszystkie składki, bez względu za jaki okres, będziemy opłacać jednym przelewem. Jeśli nie będziemy wiedzieć jaki jest nasz numer rachunku, nie opłacimy składek w 2018r. Dotychczasowe cztery rachunki zostaną zamknięte. Jednym przelewem opłacimy składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnicy, którzy oprócz swojej działalności gospodarczej zatrudniają również nianię otrzymają dwa rachunki składkowe. Podobnie dwa numery otrzymają powiatowe urzędy pracy czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, które osobno rozliczają składki za pracowników i za świadczeniobiorców.

Indywidualny numer rachunku składkowego, który otrzymają płatnicy, będzie zawierał numer ZUS, a także indywidualny, unikalny numer (w tym NIP). Na podstawie tego numeru będą zapisywane i rozliczane wpłaty na koncie.

Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczną swoją działalność w 2018r. informację o numerze rachunku składkowego otrzymają pocztą, niezwłocznie po założeniu konta płatnika składek w ZUS.

Uwaga! List z numerem rachunku należy zachować, ponieważ Bank nie podpowie tego numeru przy wypełnianiu przelewu.

Obecnie wskazywany jest na przelewie okres rozliczeniowy, NIP, Regon lub PESEL oraz typ wpłaty. Jeżeli na blankiecie podamy niewłaściwy dane lub błędny numer identyfikacyjny może się zdarzyć, że wpłata zostanie rozliczona niezgodnie z intencją płatnika, lub trafić jako niezidentyfikowana. Jeżeli podamy okres, w którym nie prowadziliśmy działalności, również uniemożliwimy dla ZUS-u poprawne rozliczenie wpłaty.

Ważne! Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata zostanie rozliczona na najstarszą zaległość.

Wszystkie składki będziemy opłacali jedną wpłatą. W dalszym ciągu zachowana zostanie odrębność ubezpieczeń i funduszy, czyli będą ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Teraz to ZUS będzie odpowiedzialny za podział tych wpłaty.

Na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc ustalony zostanie udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Wpłatę, którą płatnik przekaże w kolejnym miesiącu, będziemy rozliczać na podstawie ustalonego udziału.

Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie w ZUS, powinni spłacić je do końca 2017r. Jeśli nie dysponujemy wystarczającymi środkami a chcemy dalej podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinniśmy wystąpić o układ ratalny. Gdy go podpiszemy ZUS rozliczy wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni utrzymanie prawa do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy do spraw ulg i umorzeń. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnicy, którzy podpiszą układ ratalny będą spłacali raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będziemy mogli również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobimy to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

Od stycznia wszystkie zobowiązania będziemy opłacali jednym przelewem (również opłata za ratę razem ze składką bieżącą), która zostanie rozliczona w następujący sposób:

  • jeśli termin płatności raty jest wcześniejszy niż termin płatności bieżących składek, najpierw z wpłaty rozliczona zostanie ratę, a potem z nadwyżki składkę bieżącą,
  • jeśli termin płatności raty jest późniejszy niż termin płatności bieżących składek, najpierw z wpłaty rozliczona zostanie składkę bieżącą, a potem z nadwyżki ratę,
  • jeśli termin płatności raty i składek bieżących jest taki sam, najpierw z wpłaty rozliczona zostanie składkę bieżącą.

Więcej o e-Składce możemy uzyskać na stronie internetowej  www.zus.pl , www.eskladka.pl , www.e-skladka.pl, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00 lub w każdej placówce ZUS.

 

Monika Górecka

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa warmińsko-mazurskiego

Komentarze
Więcej w Olecko, ZUS
Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Olecka policja podała dane dotyczące wypadków

W środę 21 września 2017 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych z tej okazji olecka policja przeprowadziła 24 - godzinne...

Zamknij