Lepsza oferta edukacyjna w oleckich szkołach? Gmina Olecko rozpoczyna realizację czterech projektów unijnych

Ratusz informuje:

 

Od 1 lutego 2017r. Gmina Olecko rozpoczyna realizację czterech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie umów podpisanych 23 grudnia ubiegłego roku przez Burmistrza Olecka i Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

Głównym celem projektów jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół nastąpi poprzez realizację zadań w zakresie m.in. doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, organizacji dodatkowych form wsparcia uczniów oraz ich rodziców.

Projekty skierowane są do następujących szkół:
1)    „Aktywna Szkoła” – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,

2)    „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku” – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku,

3)    „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno –  komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie,

4)    „W przyszłość bez barier” – Zespół Szkół w Judzikach i Zespół Szkół w Babkach Oleckich.

W ramach powyższych projektów łącznie wsparcie otrzyma: 
a)    36 nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych dotyczących stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ukierunkowanych na przedmioty matematyczno-przyrodnicze z zastosowaniem narzędzi TIK,
b)    59 nauczycieli w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK,
c)    222 uczniów w formie dodatkowych zajęć realizowanych na terenie szkoły oraz poza nią (wyjazdy studyjne, letnie szkoły)  rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze i cyfrowe,
d)    90 rodziców w zakresie, m.in. zwiększenia świadomości wpływu świata wirtualnego na życie uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zwiększenie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów ich  motywowania, rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole.

Projekty umożliwią doposażenie szkół biorących udział w przedsięwzięciu. Planuje się zakup m.in.:
a)    komputerów przenośnych dla uczniów oraz nauczycieli (84) ,
b)    drukarki 3D,
c)    tablice interaktywne, wizualizery,
d)    sieciowe urządzenia wielofunkcyjne,
e)    pomoce dydaktyczne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym mikroskopy,
f)    gry dydaktyczne,
g)    klocki Lego do robotyki.

Ogólna wartość projektów – 1 501 803,93 zł, w tym: środki finansowe zewnętrzne – 1 408 545,33 zł, z czego 1 276 533,34 zł to środki europejskie.

Komentarze
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z Ewą Kozłowską, autorką “Krótkich historii”

Szczególnie bliska nam książka Ewy Kozłowskiej "Krótkie historie", o której już pisaliśmy, będzie miała swoją oficjalną olecką premierę. W piątek...

Zamknij