Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza “Program wyrównywania różnic między regionami”

Informacja nadesłana:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu można otrzymać dofinansowanie do realizacji projektów w ramach obszaru:

  • B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. O środki ubiegać się mogą powiaty i podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
  • C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Adresatami są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe.  
  • D – likwidacja barier transportowych. Wnioski mogą składać placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
  • E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Adresatami są gminy, powiaty, oraz organizacje pozarządowe.
  • F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu. Wnioskodawcami są jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.
  • G –   środki dla powiatów na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy z terenu Powiatu Oleckiego ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach programu, składają wnioski w następujących terminach:

  • obszar B, C i D od 6 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.  do Starostwa Powiatowego w Olecku,
  • obszar E od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 r. do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie.

Szczegółowe informacje o programie oraz procedurach realizacji, kierunkach działań warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2018 r. dostępne są na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl .

Komentarze
Więcej w dofinansowaie, dotacje, Niepełnosprawni, Olecko
3 muzyczne propozycje. Ruszyło głosowanie na olecki hejnał

Olecki hejnał sprowokował liczne komentarze i wywołał niemałe emocje. Wielu z Was uznało temat za mało istotny, ale... nie zmienia...

Zamknij