Piece do wymiany. Pierwsza umowa podpisana

Z Ratusza:

 

26 maja br. podpisana została pierwsza umowa na  dofinansowanie ekologiczne –  wymianę pieca na ekologiczny.

W wyznaczonym terminie, tj. do  22 maja 2017 r.  wpłynęło do tutejszego urzędu 119 wniosków na dofinansowanie ekologiczne – 115 na wymianę pieców, 2 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i 2 na przyłącza kanalizacyjne. Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

Na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tys. zł brutto.

Warunkiem koniecznym, by otrzymać dofinansowanie jest  likwidacja wszystkich istniejących  starych  źródeł ciepła  na nieruchomości  i instalacja nowego źródła ciepła. Od powyższej zasady  można odstąpić jedynie w przypadku posiadania pieca/y kaflowego(ych) stanowiących wartość architektoniczną, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym lub występowania kominka opalanego drewnem.

Dotacja może być przeznaczona  na:

– częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i instalacją  pieca/kotła  do  opalania paliwami stałymi. Nowy   kocioł ma mieć  automatyczne podawanie paliwa  i musi spełniać wymagania 5 klasy emisji spalin (PN EN 303-5:2012),

– zakup i instalacją kotła olejowego lub gazowego,

– zakup i instalację kotła elektrycznego,

– zakup i instalację  pompy ciepła.

Dofinansować można również podłączenie do jakiejkolwiek zbiorczej sieci cieplnej  występującej na terenie Gminy Olecko.

Kolejny termin  naboru wniosków  to luty-kwiecień 2018 roku

Komentarze
Więcej w ekologia, Olecko
MOSiR w Olecku zaprasza na imprezy sportowe i półkolonie Sportowe Lato

MOSiR w Olecku zaprasza do skorzystania z wyjątkowej, letniej oferty dla najmłodszych. Już 26 czerwca rusza pierwszy turnus półkolonii Sportowe...

Zamknij