Radny Juchniewicz składa deklarację w sprawie nielegalnego zbierania podpisów

Sprawa nielegalnego zbierania podpisów poparcia pod kandydaturami na urząd burmistrza budzi w Olecku spore kontrowersje. Dostaliśmy sporo sygnałów od czytelników, którzy byli świadkami tego typu wydarzeń. Wedle informacji przekazanych nam przez czytelników listy poparcia krążyły w zakładach pracy w tym, co szczególnie niepokojące w szkołach (nie wolno przeprowadzać żadnej agitacji jeśli chodzi o uczniów – mamy nadzieję, że to nie miało miejsca).

Niestety fakt nielegalnego zbierania podpisów dotyczy tylko jednego kandydata Wacława Olszewskiego (Komitet Wyborczy został zgłoszony dopiero w dniu wczorajszym 12 kwietnia o godz. 13.53). Do sprawy wrócimy, tym bardziej że warto przypomnieć iż Wacław Olszewski utracił mandat burmistrza w konsekwencji złamania prawa – naruszenia tzw. ustawy antykorupcyjnej. O nielegalnych podpisach zostało powiadomione Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie i wedle naszych informacji do Olsztyna między innymi z tego powodu przyjedzie Komisarz Wyborczy w Olsztynie Sędzie Sądu Najwyższego Rafał Malarski choć pierwotnie jego wizyta była zaplanowana na poświąteczny wtorek.

Warto w tym miejscu przypomnieć także, że zgodnie z punktem 14 Informacji Państwowej Komisji Wyborczej znak: ZPOW-703-112/ 14 Z dnia 30 czerwca 2017 r. o tworzeniu komitetów wyborczych wyborców „Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego, prowadzić agitację wyborczą”.

Poniżej publikujemy apel, który zawiera jednocześnie oświadczenie radnego Macieja Juchniewicza:

 

Witam wszystkie Koleżanki i Kolegów Radnych – w związku z sygnałami o niezgodnym z prawem zbieraniu podpisów poparcia kandydata na Burmistrza – zwracam się z apelem o przekazywanie swoim środowiskom i mieszkańcom pośrednio (via internet) i bezpośrednio informacji o zasadach legalnego zbierania takich podpisów i docierających do mnie bardzo niedobrych sygnałach w tej sprawie:

1. Podpisy mogą być zbierane po zgłoszeniu i rejestracji przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie komitetu wyborczego danego kandydata (ostateczny termin rejestracji komitetów upływa 18 kwietnia).

2. Wyłącznie zarejestrowany komitet wyborczy może prowadzić wszelkie czynności wyborcze, w tym zbieranie podpisów – aktualnie (na dzień wczorajszy, tj. 12 kwietnia) żaden nie jest zarejestrowany – osobiście to sprawdziłem dzwoniąc do Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Mam sygnały od mieszkańców, że takie podpisy są zbierane w zakładach pracy i co szczególnie bulwersujące – w instytucjach publicznych – w tym w szkołach miejskich!

Mam sygnały od mieszkańców, że w nielegalne zbieranie podpisów są zaangażowani radni – bardzo nie chcę w to wierzyć! Jeżeli to jednak prawda, to albo nie zdają sobie sprawy, że działają niezgodnie z prawem, albo robią to świadomie – w jednym i drugim przypadku – jest to naganne i niedopuszczalne, bo my jako radni mamy szczególny obowiązek dbać o dobro naszej wspólnoty samorządowej i legalność wszelkich działań.

Proszę Was o informację, czy ktoś z Rady faktycznie zbierał podpisy, czy nie? Myślę, że każdy z nas powinien złożyć taką deklarację/oświadczenie i ogłosić to wszem i wobec – musimy wspólnie dbać o dobre imię Rady Miejskiej w Olecku.

Moje oświadczenie w tej sprawie jest następujące: “Ja, Maciej Juchniewicz, Radny Rady Miejskiej w Olecku, oświadczam, że nie zbierałem i nie będą zbierał niezgodnie z prawem podpisów poparcia któregokolwiek z kandydatów w wyborach na Burmistrza Olecka zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r., ani podpisywał się na takich, zbieranych niezgodnie z prawem, listach.”

Bardzo proszę o przekazywanie wszelkich sygnałów o nieprawidłowościach do Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie – kontakt na stronie: https://olsztyn.kbw.gov.pl/kontakt.

Reasumując – apeluję do Państwa Koleżanek i Kolegów Radnych o zaangażowanie się w uświadamianie mieszkańców o zgodnych z prawem zasadach przeprowadzania wyborów i związanych z nimi czynności wyborczych. Ludzie na nas liczą, a my nie możemy dopuścić, aby się na nas zawiedli. Niezgodne z prawem działania bez naszej reakcji przekładają się bezpośrednio na spadek zaufania społecznego do samorządu, na bardzo niskiej frekwencji w wyborach samorządowych, na brak wiary mieszkańców w to, że samorząd dba o ich sprawy w sposób przejrzysty i uczciwy w duchu konstytucyjnego dobra wspólnego.

Pozdrawiam, Maciej Juchniewicz,
Klub Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska OKO

Komentarze
Więcej w Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie, Olecko, przedterminowe wybory
Trzy Komitety w grze. Brakuje czwartego do brydża. Przedterminowe wybory

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie informuje, że do godz. 11.00 zostały zgłoszone trzy Komitety Wyborcze:   Komitet Wyborczy Wyborców...

Zamknij