Są wnioski będą nioski? Nowe kurniki w miejscowościach Kukowo i Rosochackie?

Ratusz informuje o dwóch wnioskach, które dotyczą budowy nowych kurników w Kukowie i Rosochackich. Szczegóły poniżej

Kurnik w Kukowie 

W dniu 21.11.2017 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektu inwentarskiego (kurnika) na działce o nr ewid. 57/4 w miejscowości Kukowo, gmina Olecko”. Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji inwestor planuje wybudować nowy budynek kurnika o maksymalnej powierzchni zabudowy około 2600 m2 na 39 900 sztuk brojlerów co stanowi 159,6 DJP (duże jednostki przeliczeniowe). Dodatkowo powstaną trzy silosy paszowe, waga najazdowa, stacja gazowa do magazynowania i odparowywania gazu propan, dwa szczelne zbiorniki na ścieki. Inwestycja zlokalizowana ma być w odległości ok. 235 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

 

Kurnik w miejscowości Rosochackie

W dniu 21.11.2017 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektu inwentarskiego (kurnika) na działce o nr ewid. 43/4 w miejscowości Rosochackie, gmina Olecko”. Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji inwestor planuje wybudować nowy budynek kurnika o maksymalnej powierzchni zabudowy około 2600 m2 na 39 900 sztuk brojlerów co stanowi 159,6 DJP (duże jednostki przeliczeniowe). Dodatkowo powstaną trzy silosy paszowe, waga najazdowa, stacja gazowa do magazynowania i odparowywania gazu propan, dwa szczelne zbiorniki na ścieki. Inwestycja zlokalizowana ma być w odległości ok. 45 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Komentarze
Więcej w fermy kurze, Olecko
Radni zdecydowali – Olecko ma swój hejnał

Uff, ten długi serial wreszcie dobiegł końca. Radni podjęli decyzję. Teraz, o ile wojewoda nie znajdzie luk prawnych, pozostanie nam...

Zamknij