Wszystkie wpisy z tagiem: Hotel Olecko

Hotel Olecko

Nie będzie Ośrodka dla Uchodźców w Olecku

Nie będzie Ośrodka dla Uchodźców w Olecku. Powodem jest sprzeciw władz i mieszkańców miasta. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowiska Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

Ośrodek dla uchodźców i cudzoziemców w Olecku? Niewykluczone

Na liście pensjonatów, które chcą przyjąć uchodźców i które zgłosiły się do przetargu ogłoszonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, znajduje się obiekt przy ulicy Parkowej 11 w Olecku. Według wytycznych Urzędu obiekty, które zostały…