Współczesne uwarunkowania rewitalizacji. Ciekawa konferencja w Olsztynie

Jutro w Olsztynie odbędzie się ciekawa konferencja poświęcona zagadnieniom rewitalizacji, ale w nowym społecznym znaczeniu. Mamy nadzieję, że wśród uczestników konferencji będzie silna i liczna grupa przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z Olecka.

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego:

Współczesne uwarunkowania rewitalizacji – to temat konferencji, która odbędzie się w czwartek 8 czerwca w Miejscu Kreatywnej Aktywności Eranova w Olsztynie. Początek o godz. 10.00. Jej głównym celem jest przedstawienie beneficjentom i potencjalnym odbiorcom środków unijnych aktualnego podejścia do rewitalizacji oraz dyskusja na ten temat. W Regionalnym Programie Operacyjnym samorząd województwa na ten cel zarezerwował blisko 65 mln euro.

– Dotychczas rewitalizacja rozumiana była jako renowacja lub remont budynków, bądź odnowienie parków, skwerów lub placów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otworzy konferencję. – Obecnie jednak ma ona szersze znaczenie – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.Tym samym rewitalizacja ma przyczynić się do zmiany jakości życia mieszkańców w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Poruszone zostaną kwestie teoretyczne oraz praktyczne, zostaną też przedstawione przykłady dobrych praktyk w zakresie projektów rewitalizacyjnych. Jednocześnie konferencja umożliwi poszerzenie wiedzy i wymianę informacji na temat aktualnych wymogów w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych. Swoje prezentacje przedstawią naukowcy, eksperci, znawcy i praktycy w dziedzinie rewitalizacji.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich JST województwa warmińsko-mazurskiego oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w rewitalizację w regionie.

Komentarze
Więcej w konferencja, Olecko, Olsztyn, rewitalizacja, Urząd Marszałkowski
Marcin Czekay dziękuje i deklaruje: za półtora roku udowodnię słuszność Waszych oczekiwań

Marcin Czekay wystosował list do swoich wyborców, w którym dziękuje za poparcie i deklaruje udział w wyborach w 2018 roku....

Zamknij