Zostanie powołana Rada Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku

Z Ratusza:

6 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbyło się spotkanie przedstawicieli studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z panią dziekan Agnieszką Danielewicz. W rozmowach uczestniczył również zastępca burmistrza – Mariusz Miłun, który zaproponował oleckim seniorom zorganizowanie takiego spotkania podczas  posiedzenia Oleckiej Rady Seniorów (ORS).

W trakcie spotkania przedstawicielki ORS, Maria M. Andrejczyk i Krystyna Podurgiel, będące jednocześnie studentkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku, przekazały pani dziekan swoje uwagi na temat dotychczasowego funkcjonowania uniwersytetu. Zdecydowana większość uwag była bardzo pochlebna. Oleccy seniorzy są wyjątkowi ponieważ na dotychczasowych wykładach liczba słuchaczy każdorazowo przekraczała 100 osób (na ponad 140 zdeklarowanych studentów). Warto dodać, że na drugim, najliczniejszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzonym przez bydgoską  uczelnię ilość studentów nie przekracza  50 osób.

– Ilość uczestników w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku świadczy o tym, jak bardzo nasi seniorzy czują potrzebę  wyjścia z domu,  spotykania ze znajomymi, czy po prostu aktywnego uczestniczenia w życiu naszego miasta. W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom oleckich seniorów, chcemy stworzyć Olecki Klub Seniora. Zaproponowaliśmy już jego  lokalizację  w centrum miasta. Planujemy też pozyskać z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pieniądze na  urządzenie klubu. Chcemy tworzyć takie warunki, aby nie tylko młodzi ale i starsi ludzie czuli się w Olecku zauważani a przede wszystkim potrzebni – powiedział Mariusz Miłun zastępca burmistrza.

 

Na spotkaniu z panią dziekan ustalono między innymi, że spośród studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku  zostanie wyłoniona Rada Studentów, która będzie  reprezentowała  oleckich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in. w kontaktach z władzami uczelni czy władzami miasta.

Foto: Archiwum Urzędu Miejskiego w Olecku

Komentarze
Więcej w Edukacja, Olecko
Wigilijne spotkanie burmistrza z mieszkańcami

Mieliśmy już "Iskierki dobra" (i życzenia), przed nami Wigilia olecczan (i życzenia) oraz noworoczne fajerwerki  (i życzenia) . Burmistrz Olecka zaprasza...

Zamknij