Hey now, hey now. Don’t dream it’s over – kolejny konkurs na hejnał gminy Olecko

Władze miasta i gminy się nie poddają. Hejnał musi być i basta. Dlatego po raz drugi zostaje ogłoszony konkurs na hejnał gminy Olecko. Warto przypomnieć, że poprzedni konkurs ogłoszony na początku roku nie przyniósł satysfakcjonujących kompozycji i został unieważniony. Jak będzie tym razem? Czy kompozytorzy zaspokoją wysokie muzyczne wymagania komisji i radnych?

Gmina Olecko ogłosiła konkurs na utwór muzyczny, który stanie się jej hejnałem. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób pełnoletnich, głównie  muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz studentów i uczniów szkół muzycznych. Utwór musi być kompozycją własną nie krótszą niż 30, i nie dłuższą niż 60 sekund. Zgłaszane utwory powinny być rozpisane na trąbkę solo. Nie może to być fragment piosenki, lecz typowy hejnał. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić max. trzy utwory, które mają rozszerzać akcenty promujące gminę oraz wzbogacać jej tradycje kulturalne.

Ze wszystkich utworów komisja konkursowa wybierze najwyżej trzy kompozycje, które zostaną poddane internetowemu głosowaniu, z udziałem mieszkańców. W przypadku wybrania tylko jednej kompozycji, przeprowadzenie głosowania nie będzie konieczne. 

Utwory muzyczne, wraz z wymaganymi załącznikami, można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Olecku do 16 października do godz. 15.30.

 Głosowanie internetowe na stronie www.olecko.pl będzie prowadzone od 23 do 31 października (do północy). Do 6 listopada komisja konkursowa podsumuje wyniki głosowania.

Wybrana kompozycja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Olecku. Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, stanie się oficjalnie hejnałem gminy Olecko. Autor wyłonionego utworu muzycznego otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł brutto, które zostanie mu wypłacone w oparciu o umowę o dzieło.

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu, w tym  powołanie komisji konkursowej, regulamin oraz załączniki konieczne do zgłoszenia kompozycji do konkursu TUTAJ

Komentarze
Więcej w hejnał, Olecko
Budżet obywatelski. Od dziś można głosować na jeden z czterech zgłoszonych projektów

Ratusz informuje:   Mieszkańcy* zdecydują, który projekt zostanie zrealizowany w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie  rozpocznie się  6 września i potrwa...

Zamknij