Europejski Tydzień Sportu w Olecku

Komunikat MOSiR. Uwaga, jeśli ktoś czuje się zagubiony w kwestiach różnych dni i tygodni sportu to informujemy, że Europejski Tydzień Sportu jest zupełnie inną inicjatywą niż Narodowy Dzień Sportu, o którym pisaliśmy TUTAJ:

Olecko już po raz trzeci bierze udział w ogólnoeuropejskiej akcji promującej aktywność fizyczną #BeActive. W Polsce koordynuje ją Ministerstwo Sportu i Turystyki animując Europejski Tydzień Sportu. W dniach od od 23 do 30 września w całej Polsce odbędzie się wiele wydarzeń sportowych. W Olecku sztandarową imprezą będą XXVI Oleckie Otwarte Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych organizowane przez olecki MOSiR. Na zwycięzców czekają już pamiątkowe gadżety ufundowane przez MSiT. Biegom towarzyszyć będzie event Gimnastyka dla Małego Muzyka łączący muzykę ze sportem realizowany przez Szkołę Muzyczną w Olecku, Spartakiada dla Młodzieży Niesłyszącej czyli turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne, a także mecze piłki nożnej Czarnych Olecko. Biegi i Spartakiada odbędą się 23 września. Gimnastykę dla Muzyka zaplanowano na 25 września.
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. Działania promocyjne będzie również wspierać zespół ambasadorów mający w składzie Marcina Gortata, Zofię Klepacką, Artura Siódmiaka, Zbigniewa Bródkę, Marię Andrejczyk i Czesława Langa.

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu
jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

Komentarze
Więcej w Europejski Tydzień Sportu, MOSiR Olecko, Olecko, Rekreacja
Hey now, hey now. Don’t dream it’s over – kolejny konkurs na hejnał gminy Olecko

Władze miasta i gminy się nie poddają. Hejnał musi być i basta. Dlatego po raz drugi zostaje ogłoszony konkurs na...

Zamknij