Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne i warsztaty

Informacja nadesłana:

W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” organizatorzy zapraszają potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych i warsztatowych:
 
04.12.2017 w Ełku, Urząd Gminy, sala konferencyjna

06.12.2017 w Olecku, siedziba LGD „Lider w EGO”, sala konferencyjna

07.12.2017 w Gołdapi, Urząd Miejski, sala konferencyjna

W celu przygotowania wnioskodawców do poprawnego złożenia wniosku każdy z powyższych warsztatów podzielony jest  na dwie  części:

Godz. 10.00 – spotkanie informacyjno-konsultacyjne: zakresy naborów, warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Godz. 12.00 – warsztaty – dokumentacja aplikacyjna, wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan oraz inne załączniki.

Komentarze
Więcej w Lider w EGO, Oleck
Kolejne Oko w Oko z kulturą. Tym razem młoda kultura olecka, poezja rosyjska i wymiennik

Informacja nadesłana: Zapraszamy na kolejne, niedzielne spotkanie z kulturą – oddolną inicjatywę społeczną realizowaną we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury...

Zamknij