Masz dług w ZUS-ie – możesz stracić prawo do zasiłku

Informacja prasowa:

Olsztyński Oddział ZUS rozpoczyna wysyłkę pism do ponad 1,5 tyś osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą o zaległych składkach. Wszyscy Ci, którzy otrzymają taką wiadomość powinni ją dokładnie przeczytać.  Podana kwota niedopłaty w należnych składek, po 1 stycznia 2018r. będzie miała przykre konsekwencje.

Od 1 stycznia 2018r.

Dotychczas osoba prowadząca działalność gospodarczą, która miała zadłużenie w ZUS, ale na bieżąco opłacała składki, mogła liczyć na zasiłek z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w czasie zwolnienia lekarskiego. Od 1 stycznia 2018 r. składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze będą opłacane jedną wpłatą. Nie będzie potrzeby dzielenia na jakie ubezpieczenia ani podania za jaki okres opłacana będzie składka. Wpłata zostanie automatycznie podzielona na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia. Jednak w momencie pojawienia się zadłużenia na koncie, bieżąca wpłata zostanie rozliczona w poczet najstarszej należności w ramach danego ubezpieczenia albo funduszu, co spowoduje zadłużenie za bieżący okres. Wystarczy niewielka niedopłata na ubezpieczenie chorobowe, aby prowadzący działalność gospodarczą stracił prawo do zasiłku.

Dlaczego opłacanie składek w terminie jest takie ważne

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w pełnej kwocie jest warunkiem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ma to wpływ na korzystanie ze świadczeń krótkoterminowych m.in. wypłatę zasiłku chorobowego. W celu korzystania z tych świadczeń od przyszłego roku należy jak najszybciej uregulować zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę oraz terminowo regulować bieżące składki.

Co zrobić w sytuacji gdy jednorazowa spłata zadłużenia przekracza nasze obecne możliwości finansowe

Jeśli nie mamy możliwości spłaty zadłużenia do grudnia br. powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z doradcą w ZUS-ie. Od września 2016r. w każdej placówce ZUS dostępny jest doradca ds. ulg         i umorzeń, który przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania niedopłaty, dostosowane do indywidualnej sytuacji oraz pomoże w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.  Podpisanie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty do końca grudnia 2017 r. oraz regulowanie należności daje pewność, że wpłaty przekazywane po  1 stycznia 2018 r. będą rozliczane na składki bieżące i na raty. Dodatkowo daje nam pewność pozostania w ubezpieczeniu chorobowym.

Komentarze
Więcej w Olecko, ZUS
Niezbyt dobry weekend na drogach powiatu

Komunikaty KPP w Olecku: Nietrzeźwi i nieostrożni kierowcy! Weekend na drogach powiatu Nadal wśród kierowców poruszających się po drogach powiatu...

Zamknij