Olecko miasto emerytów? Jaka jest struktura wiekowa miasta. Czy są wśród nas “stulatkowie”?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym województwie obecnie żyje 66 “stulatków”. Nestorka naszego regionu ukończyła 108 lat i mieszka Lidzbarku Warmińskim. Najstarszy stulatek natomiast mieszka w Ełku i liczy 107 lat. Wiek to imponujący, gdyż według danych GUS średnio w Polsce żyjemy 81,9 lat. Przy czym kobiety żyją zdecydowanie dłużej i stanowią 84% wszystkich stulatków, których w Polsce jest ponad 2300.

Co ciekawe po przekroczeniu “setki” każdy obywatel naszego kraju otrzymuje stały comiesięczny dodatek wypłacany przez z ZUS w wysokości 3536,87 zł brutto. I to niezależnie czy dana osoba przepracowała odpowiednią ilość lat czy też nie. Mało tego, taki dodatek przysługuje nawet osobom, które nie przepracowały wg. kryteriów ZUS ani jednego dnia. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty potwierdzające datę urodzenia.

Czyli jak się okazuje same plusy wynikają z bycia stulatkiem.

Niestety w naszym mieście przynajmniej według danych dostępnych w ZUS nie mieszka żaden stulatek. GUS nie jest też w stanie podać dokładnej średniej życia w naszym mieście, ale z danych dostępnych w Urzędzie Statystycznym wynika, że w naszym mieście obecnie żyje 16 448 osób w tym  8 538 kobiet (większość) i 7 910 mężczyzn (dane zaktualizowane w maju 2017 r.). W tym wypadku dysponujemy nawet danymi szczegółowymi opracowanymi, co ważne na podstawie meldunków. Prezentują się one następująco:

w wieku 0-4 lat mamy 823 mieszkańców z czego 427 chłopców i 396 dziewczynek
w wieku 5-9 lat – 912 mieszkańców z czego 463 chłopców i 449 dziewczynek
w wieku 10-14 lat – 860 mieszkańców z czego 438 chłopaków i 422 dziewcząt
w wieku 15-19 lat – 856 mieszkańców z czego 411 mężczyzn i 445 kobiet
w wieku 20-24 lata – 932 mieszkańców z czego 522 mężczyzn i 410 kobiet
w wieku 25-29 lat – 1271 mieszkańców z czego 636 mężczyzn i 635 kobiet (niemal idealny remis)
w wieku 30-34 lata – 1478 mieszkańców z czego 760 mężczyzn i 718 kobiet
w wieku 35-39 lat – 1319 mieszkańców z czego 674 mężczyzn i 645 kobiet
w wieku 40-44 lata – 1057 mieszkańców z czego 547 mężczyzn i 520 kobiet
w wieku 45-49 lat – 885 mieszkańców z czego 418 mężczyzn i 467 kobiet
w wieku 50-54 lata – 950 mieszkańców z czego 439 mężczyzn i 511 kobiet
w wieku 55-59 lat – 1225 mieszkańców z czego 570 mężczyzn i 655 kobiet
w wieku 60-64 lata – 1315 mieszkańców z czego 603 mężczyzn i 712 kobiet
w wieku 65-69 lat – 996 mieszkańców z czego 422 mężczyzn i 574 kobiet
w wieku 70-74 lata – 514 mieszkańców z czego 233 mężczyzn i 281 kobiet
w wieku 75-79 lat – 446 mieszkańców z czego 156 mężczyzn i 290 kobiet
w wieku 80-84 lat – 326 mieszkańców z czego 106 mężczyzn i 220 kobiet
w wieku powyżej 85 lat – 283 mieszkańców z czego 85 mężczyzn i 198 kobiet

Sumując wedle pewnych kategorii w naszym mieście mieszka

3451 dzieci, młodzież w wieku szkolnym (0-19 lat)
2203 dwudziestolatków
2797 trzydziestolatków
1942 czetrdziestolatków
2174 piędżdziesięciolatków
2311 sześdziesięciolatków
960 siedemdziesięciolatków
609 osiemdziesięciolatków i starszych

Wedle danych GUS z 2016 roku w gminie Olecko mieszka obecnie 22 037 osób z czego 11 237 stanowią kobiety, a 10 800 mężczyźni. Natomiast olecki powiat zamieszkuje 34 609 osób w tym 17 311 kobiet i 17298 mężczyzn.

Komentarze
Więcej w Demografia, Olecko
Powitanie Nowego Roku na placu Wolności

Zgodnie z naszymi przewidywaniami i olecką tradycją, 1 stycznia 2018 r. na Placu Wolności odbędzie się powitanie Nowego Roku. Będzie...

Zamknij