Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphia Yachts

Z Ratusza;

29 września 2017 r. obyło się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Delphia Yachts  w Olecku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów badawczych, wyższych uczelni, przemysłu jachtowego. Obecni byli także wykonawcy i podwykonawcy CBR oraz przedstawiciele instytucji finansowych i mediów.

 
Centrum powstało na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jego całkowita powierzchni użytkowa to 3059,37 m2. Współpracować będzie  z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. Prace badawcze będą realizowane przez 14 inżynierów i dwóch pracowników naukowo-badawczych.
 

Projekt „Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form oraz jednostek pływających i latających” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. Wartość projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 12 714 535,50 zł, a przyznane dofinansowanie – 4 134 808,29 zł.

Foto: Archiwum Urzędu Miejskiego w Olecku

 
Komentarze
Więcej w Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy Delphia Yachts, Delphia Yachts, inwestycje
105 nowych miejsc pracy? Firma Silvan sp. z o.o. planuje sporą inwestycję

Kilka tygodni temu olsztyńska telewizja poinformowała, że w Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwestują dwie firmy. Jedna w Nidzicy...

Zamknij