I ty możesz zostać policjantem. Olecka policja ogłasza nabór

Komunikat KPP w Olecku:

Jeżeli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej pracy oraz mieć stabilne warunki zatrudnienia – zostań policjantem. Z roku na rok zawód policjanta cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. To praca ciekawa, ale również wymagająca i trudna.

Każdy kto chce wstąpić w szeregi formacji musi spełniać następujące warunki:

– posiadać obywatelstwo polskie;

– posiadać nieposzlakowana opinię;

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,;

– korzystać z pełni praw publicznych;

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

– posiadać odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów i poszczególnych etapów kwalifikacyjnych można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu 87 520 72 25.

 

Komentarze
Więcej w KPP w Olecku, Olecko, Policja
Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Delphia Yachts

Z Ratusza; 29 września 2017 r. obyło się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Delphia Yachts  w Olecku. W spotkaniu uczestniczyli...

Zamknij