Rowery, gaz łupkowy i inwestycje – Ambasador USA w Polsce odwiedził Warmię i Mazury

Informacja prasowa:

 

Ambasador USA w Polsce Stephen D. Mull spotkał się w piątek z marszałkiem województwa Jackiem Protasem. To jego pierwsza wizyta na Warmii i Mazurach po 30 latach. Ambasador rozpoczął ją od rozmowy z gospodarzem województwa.

 

Marszałek przedstawił swojemu gościowi projekt tras rowerowych Polski Wschodniej, ponieważ ambasador jest zapalonym cyklistą i ogłosił wcześniej specjalny konkurs dla mieszkańców regionu, w którym nagrodą jest wspólna przejażdżka rowerowa.

 

– Tym samym pan ambasador wspomógł promocję naszych szlaków rowerowych – mówi marszałek Jacek Protas. – One już się cieszą dużym zainteresowaniem. Byłem o nie pytany choćby na Forum Gospodarczym w Krynicy. Inne regiony pozazdrościły nam pomysłu i planują wybudowanie własnych tras. Kto wie, może w przyszłości tymi specjalnymi szlakami będzie można objechać wokół całą Polskę. Ale generalnie pan ambasador był bardzo zainteresowany naszym regionem i naszymi planami rozwojowymi.

 

Rozmowy dotyczyły również wydobycia złóż gazu łupkowego, szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii, a także o potrzebnych rozwiązaniach prawnych w tym zakresie. Amerykanie są światowymi liderami w wydobyciu i przetwórstwie tego surowca, a marszałek Jacek Protas w ubiegłym roku uczestniczył w specjalnej wizycie studyjnej poświęconej korzyściom i zagrożeniom wynikającym z jego eksploatacji.

 

Marszałek jednak zaprezentował przede wszystkim pomysły na rozwój regionu w perspektywie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i dużej puli środków, jakie będą na to przeznaczone, a także inteligentne specjalizacje, o które samorząd zamierza oprzeć ten rozwój.

 

Mowa była także o współpracy gospodarczej, jako że Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej zaawansowanej pod względem technologicznym gospodarki na świecie. Dziennikarze, którzy mieli okazję rozmawiać z ambasadorem, pytali o intensywność zainteresowania przedsiębiorców amerykańskich inwestowaniem w Polsce, a w szczególności na Warmii i Mazurach.

 

– Pozycja USA w Handlu zagranicznym Polski wzrosła w ostatnich latach – podkreślał ambasador Mull. – Widać też pozytywne symptomy płynące z gospodarki, a to daje nowe nadzieje

 

Komentarze
Więcej w Ambasador USA, Gaz łupkowy, Gospodarka, Jacek Protas, Olsztyn, rowery, Stephen D. Mull, Urząd Marszałkowski
Biznes z Warmii i Mazur dostanie dodatkowe wsparcie finansowe

Komunikat prasowy:   Pula blisko 35 mln złotych została rozdzielona między 53 projekty. Dodatkowe środki pochodzą z oszczędności w Regionalnym Programie...

Zamknij