Spotkanie z zarządcami i administratorami budynków pod hasłem „Czad i Ogień. Obudź Czujność”

Komunikat KP PSP w Olecku

 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Czad i Ogień. Obudź Czujność”  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z zarządcami i administratorami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu oleckiego.

Spotkanie miało charakter informacyjno promocyjny w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji grzewczych i przewodów kominowych. W spotkaniu uczestniczyli zarządcy i administratorzy spółdzielni i wspólnot, przedstawiciele gmin, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele kominiarzy i straży pożarnej. W trakcie spotkania poruszane były sprawy związane z bezpiecznym eksploatowaniem budynków i instalacji, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców budynków zamieszkania zbiorowego. Kolejne spotkanie zaplanowano na październik, głównym tematem spotkania będzie bezpieczeństwo podczas okresu grzewczego 2017-2018.

Foto: KP PSP Olecko

Komentarze
Więcej w Czad, KP PSP Olecko, Olecko
14 oleckich organizacji otrzymało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na...

Zamknij