14 oleckich organizacji otrzymało dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w tym zakresie wynosi 200 000 zł. Złożonych zostało 16 ofert, z czego jedna nie spełniła kryteriów oceny formalnej, a inna z ofert została odrzucona ze względu na nie spełnione wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, których oferty spełniły wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i uzyskały dofinansowanie:

1) Oferta nr 1: Podmiot składający: Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „OIimpijczyk”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia iwspółzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Tacy sami”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 82. Wysokość przyznanej dotacji – 7 000,00 zł, tj. 68,290/0
wnioskowanej kwoty dotacji.

2) Oferta nr 2: Podmiot składający: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu iRekreacji „Akademia 2012”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Graj zAkademią 2012”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 67. Wysokość przyznanej dotacji – 5 300,00 zł, tj. 56,38% wnioskowanej kwoty dotacji.

3) Oferta nr 3: Podmiot składający: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” przy Szkole Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia iwspółzawodnictwa sportowego, wszczególności dzieci imłodzieży pt. „Taekwondo to trening mistrzów”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 74. Wysokość przyznanej dotacji – 10 200,00 zł, tj. 62,36%
wnioskowanej kwoty dotacji.

4) Oferta nr 4: Podmiot składający: Klub Aikido KRESMENI. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas HII szkół podstawowych pt. „Olecko ćwiczy AIKIDOl”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 66. Wysokość przyznanej dotacji – 6 200,00 zł, tj. 55,14% wnioskowanej kwoty dotacji.

5) Oferta nr 6: Podmiot składający: Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci wwieku przedszkolnym oraz uczniów klas HII szkół podstawowych pt. „Sportowe Dzieciaki Olecko 2017”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 81. Wysokość przyznanej dotacji – 8 600,00 zł, tj. 67,77% wnioskowanej kwoty dotacji.

6) Oferta nr 7: Podmiot składający: Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia iwspółzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Sięgnijmy po sportowe laury, Olecko 2017”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 83. Wysokość przyznanej dotacji – 87 300,00 zł, tj. 70,54% wnioskowanej kwoty dotacji.

7) Oferta nr 8: Podmiot składający: Stowarzyszenie „Nasze Pasje” w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas HII szkół podstawowych pt. „Skaczemy i pływamy, o zdrowie dbamy”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 83. Wysokość przyznanej dotacji – 4 700,00 zł, tj. 70,10% wnioskowanej kwoty dotacji.

8) Oferta nr 9: Podmiot składający: Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Przez sport do zdrowia i marzeń”. Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 83.

Wysokość przyznanej dotacji 21 600,00 zł, tj. 69,99% wnioskowanej kwoty dotacji.

9) Oferta nr 10: Podmiot składający: Klub Sportowy Perła Olecka. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas HII szkół podstawowych pt. „Skaczemy jeszcze wyżej”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 77. Wysokość przyznanej dotacji 2 200,00 zł, tj. 62,76% wnioskowanej kwoty dotacji.

10) Oferta nr 11: Podmiot składający: Klub Sportowy Perła Olecka. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Boksujemy w siatkę gramy, aktywnością zarażamy”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 61. Wysokość przyznanej dotacji 4 700,00 zł, tj. 51 ,28% wnioskowanej kwoty dotacji.

11) Oferta nr 12: Podmiot składający: Klub Sportowy Perła Olecka. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych zmierzających do poprawy ich kondycji fizycznej pt. „Jump ćwiczenia życie zmienia”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 72. Wysokość przyznanej dotacji 4 300,00 zł, tj. 60,69% wnioskowanej kwoty dotacji.

12) Oferta nr 13: Podmiot składający: Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Sekcja pływania w płetwach”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 84. Wysokość przyznanej dotacji 18 700,00 zł, tj. 70,70% wnioskowanej kwoty dotacji.

13) Oferta nr 14: Podmiot składający: Uczniowski Klub Sportowy „TRYTON OLECKO” przy Zespole Szkół w Olecku. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie szkolenia iwspółzawodnictwa sportowego, w szczególności dzieci i młodzieży pt. „Akademia Trytona, czyli w płetwach po medale”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 88. Wysokość przyznanej dotacji – 9 600,00 zł, tj. 73,85% wnioskowanej kwoty dotacji.

14) Oferta nr 15: Podmiot składający: Stowarzyszenie „Ku Słońcu”. Oferta zawiera opis zadania publicznego w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas HII szkół podstawowych pt. „Sportowa przygoda juniora”.

Przyznana liczba punktów oceny merytorycznej – 65. Wysokość przyznanej dotacji 9 600,00 zł, tj. 54,86% wnioskowanej kwoty dotacji.

Komentarze
Więcej w dotacje, konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2017 r, Olecko, organizacje pożytku publicznego
Sesja Rady Miejskiej. Radni zadecydują m.in. o nowej sieci szkół

W najbliższy piątek 24 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Początek...

Zamknij