Zanim zapadnie cisza. Jak oddać ważny głos, obwody głosowania

W niedzielę 21 maja 2017 r. odbędą się przedterminowe wybory Burmistrza Olecka zarządzone przez Panią Premier Beatę Szydło w związku z wygaszeniem mandatu Wacława Olszewskiego. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00

.Jak głosować? Na karcie znajdziecie cztery nazwiska w kolejności alfabetycznej:

  1. Marcin Czekay
  2. Grzegorz Kłoczko
  3. Krzysztof Marek Kosewski
  4. Wacław Olszewski

Chcać oddać głos na swojego kandydata stawiacie X w kratce przy jego nazwisku. Uwaga, nie zakreślajcie kratki nie stawiajcie innych znaczków. W przeciwnym wypadku głos zostanie uznany za nieważny. Możecie oddać głos tylko na jednego kandydata. Jeśli zagłosujecie na dwóch lub więcej, zostanie to uznane za głos nieważny. Tak samo będzie w przypadku, gdy nie postawicie X przy żadnym nazwisku.

Dziś o północy zaczyna się cisza przedwyborcza. Potrwa ona do niedzieli, do godz. 21.00. Mamy nadzieję, że już ok. 21.30 będziemy mogli podać Wam przybliżone wyniki wyborów. Bądźcie z nami. Poniżej publikujemy Obwieszczenie, w którym znajdziecie informację o granicach i numerach obwodów.

 

 

OBWIESZCZENIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA OLECKA

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w przedterminowych wyborach Burmistrza Olecka, zarządzonych na dzień 21 maja 2017 r.

 

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1 Część miasta Olecko: Dworek Mazurski, ul. Gołdapska, ul. Leśna od skrzyżowania z ul. Wiejską do granic miasta,
ul. Mariana Szeremety, ul. Park, ul. Parkowa, ul. Wiejska
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych,
ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko
2 Część miasta Olecko: ul. 11 Listopada, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Chopina, ul. Dębowa, ul. Grabowa,
ul. Kasztanowa, ul. Kiepury, ul. Klonowa, ul. Leśna do skrzyżowania z ul. Wiejską, ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego,
ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Wierzbowa, ul. Wojska Polskiego
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko
3 Część miasta Olecko: ul. Andrzeja Legusa, ul. Armii Krajowej, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Gdańska, ul. Janusza Pawłowskiego, ul. Jeziorna, ul. Kopernika, ul. Letnia, ul. Ludowa, ul. Sembrzyckiego, ul. Słowiańska, ul. Sokola,
ul. Spacerowa, ul. Sportowa
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika,
ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko
4 Część miasta Olecko: ul. Cicha, ul. Kamienna, Plac Wieży Ciśnień, ul. Przykamienna, ul. Przytorowa, ul. Składowa,
ul. Słoneczna, ul. Zielona
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Zielona 1, 19-400 Olecko
5 Część miasta Olecko: Plac Wolności Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
6 Część miasta Olecko: ul. Kolejowa, ul. Środkowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II,
ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko
7 Część miasta Olecko: ul. Nocznickiego, ul. Wodna, ul. Zyndrama Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków
i Współuzależnienia,

ul. Nocznickiego 15, 19-400 Olecko

8 Część miasta Olecko: ul. 1 Maja, Aleje Lipowe, ul. Cisowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiellońska, ul. Młynowa,
ul. Partyzantów, Plac Zamkowy, ul. Stroma, ul. Wąska, ul. Zamkowa
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko
9 Część miasta Olecko: ul. Kasprowicza, ul. Łąkowa, Osiedle Nad Legą, ul. Rzeźnicka, ul. Tunelowa, ul. Wiśniowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II,
ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko
10 Część miasta Olecko: ul. Asnyka, ul. Dąbrowskiej, ul. Kajki, ul. Konopnickiej, ul. Mazurska, ul. Norwida,
ul. Przybyszewskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Syrokomli, ul. Warmińska, ul. Żeromskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego,

ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

11 Część miasta Olecko: ul. Armii Ludowej, ul. Baczyńskiego, ul. Bohaterów Białostocczyzny, ul. Kochanowskiego,
ul. Mereckiego, ul. Mickiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Staffa, ul. Tuwima, ul. Zana
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego,

ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

12 Część miasta Olecko: ul. Broniewskiego, ul. Kościuszki, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Szosa do Krupina,
ul. Targowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,

ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko

13 Część miasta Olecko: Aleja Zwycięstwa, ul. Ełcka, ul. Produkcyjna, ul. Stefana Batorego, ul. Szosa do Świętajna,
ul. Tartaczna, ul. Zamostowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,

ul. Kościuszki 20, 19-400 Olecko

14 Część miasta Olecko: Osiedle Lesk Nadleśnictwo Olecko,

ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko

15 Część miasta Olecko: Osiedle Siejnik I 1-7, Osiedle Siejnik II Zespół Szkół, Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko
16 Część miasta Olecko: Osiedle Siejnik I od 8 do końca Zespół Szkół, Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko
17 Miejscowości: Babki Oleckie, Biała Olecka, Judziki, Lenarty, Sedranki Zespół Szkół w Judzikach,

Judziki 5, 19-400 Olecko

18 Miejscowości: Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dąbrowskie-Osada, Kolonie Dąbrowskie, Pieńki, Plewki, Raczki Wielkie, Szczecinki Świetlica OSP w Szczecinkach, Szczecinki 9,

19-400 Olecko

19 Miejscowości: Dobki, Doliwy, Duły, Giże, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Łęgowo, Olecko-Kolonia, Olszewo, Zielonówek Świetlica w Olszewie, Olszewo 9, 19-400 Olecko
20 Miejscowości: Imionki, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Możne, Przytuły, Rosochackie, Siejnik, Skowronki, Zajdy Świetlica w Kukowie,

Kukowo 21A, 19-400 Olecko

21 Miejscowości: Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Kijewo, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabielne, Zatyki Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
Gąski 14, 19-400 Olecko
22 “OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o.,

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

23 Dom Pomocy Społecznej “JAŚKI” w Olecku-Kolonii,

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku-Kolonii

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku-Kolonii,
Olecko-Kolonia 4, 19-400 Olecko.

 

 

Komentarze
Przeczytaj poprzedni wpis:
[WYWIADY] Zanim zapadnie cisza – M. Czekay, G. Kłoczko, K. M. Kosewski, W. Olszewski

Czterech kandydatów, cztery rozmowy. Na naszych zasadach, bez warunków wstępnych. Długie, ale z całą pewnością nie wyczerpujące listy wszystkich tematów...

Zamknij