Kalendarz Przedterminowych wyborów w Olecku. Pierwsza tura 21 maja

Kalendarz Przedterminowych wyborów w Olecku. Pierwsza tura 21 maja
5 (100%) 7 głosów

Kancelaria Prezes Rady Ministrów opublikowała dzisiaj rozporządzenie dotyczące przedterminowych wyborów w Olecku. Oto jego treść.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim
Na podstawie art. 474 @ 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko- -mazurskim.
§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 21 maja 2017 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

KALENDARZ WYBORCZY

W dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim

Do dnia 18 kwietnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów
wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2017 r. – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

do dnia 20 kwietnia 2017 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 24.00 – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

do dnia 2 maja 2017 r. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do dnia 8 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej 0 zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
– powołanie obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisu wyborców,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille”a

od dnia 8 maja 2017 r. – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach
telewizji publicznej i publicznego radia

do dnia 12 maja 2017 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 maja 2017 r. – składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wy-
branym obwodzie głosowania na obszarze gminy

w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 maja 2017 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców

w dniu 21 maja 2017 r. – przeprowadzenie głosowania, godz. 7.00-21.00

Komentarze
Więcej w Olecko, wybory przedterminowe
A może Olecko jest nie tylko miastem sportu?

Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbędzie...


Zamknij