Dobra wiadomość – mniejsze opłaty za śmieci. Już od 1 marca 2016 r.

 

Wieści z Ratusza:

 

Oleccy radni podjęli uchwałę, na mocy której od 1 marca 2016 roku będziemy płacić mniej za odbiór śmieci.


Jeśli dane dotyczące ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości nie uległy zmianie nie będzie potrzebna zmiana deklaracji; zmiany będę dokonane z urzędu. Obecnie przygotowywane są informacje na temat wielkości opłaty do uiszczenia w 2016r., które będą rozsyłane do każdego zgłoszonego podmiotu.


Zmniejszenie opłat dotyczyć będzie wszystkich, przy czym najbardziej odczują to liczne rodziny.


Śmieci zmieszane

Miesięczna opłata brutto za osobę Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość
12 zł do 4 osób
6 zł od 5-tej do 9 -tej osoby
2,40 zł od 10-tej i każdej następnej osoby

Śmieci selektywnie zbierane

Miesięczna opłata brutto za osobę Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość
9 zł do 4 osób
4,50 zł od 5-tej do 9 -tej osoby
1,80 zł od 10-tej i każdej następnej osoby


Opłata za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

a) odpady zmieszane:

Pojemność pojemnika Wartość miesięcznej opłaty brutto
110-120 l 16 zł
200-240 l 32 zł
1100 l 93 zł
Typ Kp-7 490 zł

b) odpady selektywnie zbierane:

Pojemność pojemnika Wartość miesięcznej opłaty brutto
110-120 l 13 zł
200-240 l 26 zł
1100 l 80 zł
Typ Kp-7 430 zł


Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku zapłacą 62 zł/rok za odpady zmieszane , natomiast za odpady selektywnie segregowane – 50 zł/rok.

Komentarze
Więcej w Olecko, Rada Miejska, Śmieci
Warmia i Mazury pływają oraz Impuls Liga Squasha

Po raz czwarty w obecnym cyklu w 6 miastach Województwa Warmińsko-mazurskiego rozegrane zostały eliminacje Warmia i Mazury pływają. Cykl osiągnął...

Zamknij