Druga edycja “Oleckiej Trzynastki”

Pierwsza edycja Oleckiej Trzynastki cieszyła się sporym powodzeniem wśród mieszkańców miasta i licznych gości z innych miast. Nic więc dziwnego, że organizatorzy już jakiś czas temu rozpoczęli przygotowania do drugiej edycji imprezy, która odbędzie się 17 maja 2014 r. Więcej szczegółów poniżej i w regulaminie imprezy. Zachęcamy do biegania. Zawsze i o każdej porze roku.

 

Stowarzyszenie Olecko Biega przy współpracy z Urzędem Miasta Olecko, Nadleśnictwem Olecko oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają do wzięcia udziału w II Oleckiej Trzynastce, która odbędzie się 17 maja 2014 r. na Stadionie Miejskim w Olecku o godz. 11.00. Bieg odbędzie się wokół jeziora Oleckie Wielkie po Wiewiórczej Ścieżce. Limit uczestników wynosi 150 osób. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny jest na stronie www.13.olecko.pl Jednocześnie Stowarzyszenie zachęca biegaczy z Olecka i nie tylko do wstąpienia w szeregi klubu biegowego. Wszelkie pytania dotyczące przynależności proszę kierować na adres e-mail oleckobiega@wp.pl

 

Regulamin zawodów

II Oleckiej Trzynastki

 

I. Nazwa zawodów:

II Olecka Trzynastka

 

II. Organizator:

Stowarzyszenie Olecko Biega.

 

III. Współorganizatorzy:

1. Nadleśnictwo Olecko.

2. Urząd Miasta w Olecku.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

 

IV. Partnerzy:

1. MLKS Czarni Olecko.

2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy.

3. Olmedica w Olecku sp. z o. o.

 

V. Cel imprezy:

1. Promocja leśnictwa oraz przyrodniczych walorów Nadleśnictwa Olecko.

2. Promocja miasta i ziemi oleckiej.

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

4. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

VI. Patronat:

1. Honorowy patronat:

– Burmistrz Miasta Olecka – Wacław Olszewski,

– Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Piotr Poniatowski.

2. Patronat medialny:

– Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, www.olecko.wm.pl,

– Radio 5,

– iolecko.com,

– Tygodnik Olecki.

 

VII. Termin i miejsce:

1. 17 maja 2014 r. (sobota) godzina 11.00, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.

2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1.

3. Weryfikacja zawodników: 9.00 – 10.30.

 

VIII. Imprezy towarzyszące:

1. Marsz Nordic Walking.

2. Termin i miejsce: 17 maja 2014r. (sobota), godzina 11.02, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.

3. Weryfikacja zawodników: 9.00 – 10.30.

 

IX. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decyduje rok urodzenia).

2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do podpisania wspólnie z opiekunem prawnym w dniu zawodów oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów).

3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.

4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.

5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

– numer startowy wraz z agrafkami,

– napój izotonik, banan,

– materiały promocyjne Nadleśnictwa oraz miasta Olecko,

– koszulkę.

7. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

– pamiątkowy medal na mecie,

– wodę,

– ciepły posiłek regeneracyjny.

8 .Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu oraz chipy przyczepione do buta.

9. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

10. Po ukończonym biegu chip przyczepiony do buta należy niezwłocznie zwrócić.

11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych

środków odurzających.

 

X. Zgłoszenia, opłata startowa:

???Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.13.olecko.pl lub mailowo na adres oleckiebiegi@wp.pl

oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30.

2. Limit uczestników – 150 osób.

3. W zgłoszeniu na adres mailowy oleckiebiegi@wp.pl należy podać:

– imię,

– nazwisko,

– miejscowość zameldowania wraz z kodem pocztowym,

– data urodzenia,

– PESEL w celu ubezpieczenia zawodnika,

– reprezentowany klub,

– adres e-mail,

– telefon kontaktowy,

– rozmiar koszulki,

4. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłatę startową w wysokości 35,00 zł na konto Stowarzyszenie Olecko Biega 08 2030 0045 1110 0000 0330 5430 z tytułem przelewu “II Olecka Trzynastka” (do15.05.2013 r.) lub w dniu zawodów w biurze. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.

5. Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające powyżej 70 lat oraz osoby startujące w Nordic Walking.

6. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu

weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.

 

XI. Klasyfikacje:

1. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn.

2. Klasyfikacja mieszkańców powiatu oleckiego kobiet i mężczyzn.

3. Klasyfikacja drużynowa (suma czasów czterech najszybszych zawodników, drużyny mieszane czyli trzech mężczyzn + jedna kobieta lub trzy kobiety + jeden mężczyzna lub dwie kobiety + dwóch mężczyzn).

4. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia).

 

Kobiety:

K1 (29 i młodsze) – 1985 i młodsze,

K2 (30 – 39) – 1975 – 1984,

K3 (40 – 49) – 1965 – 1974,

K4 (50 i starsze) – 1964 i starsze.

 

Mężczyźni:

M1 (29 lat i młodsi) – 1985 i młodsi,

M2 (30 – 39) – 1975 – 1984,

M3 (40 – 49) – 1965 – 1974,

M4 (50 – starsi) – 1964 i starsi.

 

XII. Trasa biegu II Oleckiej Trzynastki oraz trasa marszu Nordic Walking:

Bieg “Wiewiórczą Ścieżką” wokół Jeziora Oleckie Wielkie. Start i meta biegu usytuowane będą na Stadionie Miejskim w Olecku. 95 % trasy o nawierzchni naturalnej, pozostałe 5% kostka. Punkty odżywcze z wodą będą znajdować się na 4,5 i 9 kilometrze. Trasa nie posiada atestu PZLA. Marsz Nordic Walking odbędzie się na terenie Parku Sportu i Rekreacji.

 

XIII. Nagrody:

1. Za miejsca 1-3 w kategorii open puchary dla kobiet i mężczyzn.

2. Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych puchary dla kobiet i mężczyzn.

3. Za miejsca 1-3 w kategorii najlepszy mieszkaniec powiatu oleckiego puchary.

4. Za miejsca 1-3 w kategorii drużynowej puchary.

5. Puchary dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.

6. Puchary dla zwycięzców w przypadku pobicia rekordu trasy:

– mężczyzn: 00:46:16,

– kobiet: 00:59:37.

7. Nagrody z kategorii open nie dublują się z nagrodami z kategoriami wiekowymi, z wyłączeniem powiatu oleckiego.

8. Po głównej ceremonii wręczenia pucharów losowanie nagród rzeczowych wśród zawodników imprezy.

 

XIV. Program zawodów:

09.00 – 10.30 – zgłoszenia i weryfikacja zawodników,

10.55 – uroczyste otwarcie imprezy,

11.00 – start II Oleckiej Trzynastki i Marszu Nordic Walking,

13.00 – posiłek regeneracyjny

14.00 – wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów.

 

XV. Pomiar czasu, limit:

1. Pomiar czasu – elektroniczny Good Time Jan Salewski,

2. Limit czasu na przebycie trasy – 2 godziny.

 

 

XVI. Parkingi oraz odświeżanie

1. Z parkingów będzie można korzystać umiejscowionych przy Hali Widowiskowo – Sportowej “Lega” oraz przy Stadionie Miejskim,

2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na

terenie biura MOSiRu.

 

XVII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej www.13.olecko.pl www.maratonypolskie.pl www.mosir.olecko.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien

poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet

Organizacyjny.

Komentarze
Więcej w Biegi, Olecka Trzynastka, Olecko, Rekreacja, sport
Kabaret Łowcy. B w Olecku

Kabaret Łowcy.B to polska reprezentacja absurdu. Zdążyli przyzwyczaić już swoich fanów, że od samego wejścia na scenę prezentują doskonałą formę. To...

Zamknij