Gołdap i Ełk inwestycyjni czempioni regionu. A Olecko…

W  najnowszym, grudniowym “Informatorze Gołdapskim”, który podobnie jak biuletyn “Z Oleckiego Ratusza” stanowi tubę informacyjną lokalnych władz gminnych, znajdziemy ciekawy artykuł poświęcony inwestycjom. W tekście Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat miasto dokonało inwestycji na blisko 60 milionów złotych, co dało wysokie 6 miejsce w rankingu wojewódzkim (wyżej nawet od Ełku). Większość inwestycji, wedle słów Burmistrza Gołdapi przeznaczonych została m.in. na rozbudowę turystyki uzdrowiskowej i budowę wizerunku miasta, jako jedynego mazurskiego uzdrowiska. Co ciekawe wedle słów burmistrza branża turystyczna generuje ok 15 milionów przychodów rocznie (nie udało nam się uzyskać informacji na temat przychodów branży turystycznej w Olecku, bo podobno posiada je tylko GUS, a miasto nie dysponuje żadnymi statystykami poza liczbą turystów odwiedzających Olecko)

Z punktu widzenia mieszkańców Olecka ciekawe są także opublikowane w tekście grafiki pokazujące dane na temat wysokości środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego w milionach złotych i w przeliczeniu na mieszkańców miasta. I tak:

Wysokość środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2015 – 2017 w milionach złotych (Według danych Ministerstwa Rozwoju z dnia 3.12.2017 r.)

Ełk – 61,7 mln
Gołdap – 36,7 mln
Giżycko – 15,9 mln
Kętrzyn – 15,7 mln
Olecko – 2,9 mln
Mrągowo – 2,8 mln
Pisz – 1,6 mln
Węgorzewo – 0,7 mln

 

 

Wysokość środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2015 – 2017 na mieszkańca w zł. (Według danych Ministerstwa Rozwoju z dnia 3.12.2017 r. i danych GUS o liczbie ludności z dnia 01.01. 2017 r.)

Gołdap – 1 806,98 zł
Ełk – 1009,56 zł
Kętrzyn – 571,55 zł
Giżycko – 537,88 zł
Olecko – 129,92 zł
Mrągowo – 127,37 zł
Pisz – 57,29 zł
Węgorzewo – 41,67 zł

 

Grafiki źródło: “Informator Gołdapski”

Komentarze
Więcej w Gołdap, inwestycje, Olecko
Nagrody Specjalne i zmiany

Święta, święta i... czas zacząć nowy rok z przytupem. Przed nami subiektywne podsumowanie 2017 r. , w ramach którego przyznamy...

Zamknij