Ilu naprawdę jest mieszkańców Olecka

W ramach różnych ciekawostek i podsumowań poprosiliśmy o oficjalne dane dotyczące zestawienie ludności w gminie Olecko w ostatnich latach. Jak wynika z prezentowanego poniżej “wykresu” liczba zameldowanych mieszkańców naszego miasta nie ulega zbyt wielkim wahaniom i od lat oscyluje wokół blisko 22 tys. Warto się tym danym przyjrzeć i mieć je w pamięci szczególnie na początku 2014 roku, gdy wedle zapowiedzi rządu i kancelarii Prezydenta RP zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Ciekawe ile spośród blisko 22 tys. urzędowo do Olecka przypisanych osób dawno z miasta już wyjechało i trzyma ich tutaj tylko papierkowa formalność i rzecz jasna miłość do miasta?

 

Jak obstawiacie to jest 5% czy może nawet 10% albo i więcej?

 

 

Stan ludności                            Zameldowanie                                Zameldowanie

na koniec roku:                         na pobyt stały  i czasowy               na pobyt stały

                                                

2011                                            22384                                               21833

 

2010                                            22301                                               21859

 

2009                                            22370                                               21893

 

2008                                            22430                                               21925

Komentarze