K. M. Kosewski – życzę jak najlepiej panu Marcinowi Czekay

W niedzielnych wyborach Krzysztof Marek Kosewski uzyskał poparcie 901 osób. Dało mu to czwarty wynik. Poprosiliśmy go o komentarz dotyczący wyborów i zapytaliśmy na kogo stawia w II turze.

Olecczanie chcieliby zmian, ale zdaje się, że jeszcze trochę się boją. – mówi Krzysztof Marek Kosewski – Poza tym okazało się, że pan Olszewski ma twardy, nienaruszalny elektorat, który niezależnie od okoliczności jest niezmienny. Nic go nie jest w stanie skruszyć i niezależnie od kandydatów (choćby i najlepszych), programów (choćby najbardziej nowatorskich) itp. zawsze będzie popierał Wacława Olszewskiego.

Ze swojego wyniku jestem zadowolony, biorąc pod uwagę, że byłem postrzegany jako osoba z zewnątrz – „Spadochroniarz” – oraz fakt, że tak naprawdę tylko przez dwa tygodnie prowadziłem intensywnie moją kampanię. Potwierdza to tylko powszechną opinię, że mieszkańcy chcą i oczekują zmian. Za oddane głosy na moją osobę serdecznie dziękuję. Z moich obserwacji wynika, że Olecko mogłoby być zupełnie innym miastem, gdyby było inaczej zarządzane.

Moim zdaniem, obecna ekipa rządząca miastem, ekipa pana Olszewskiego, znaczących zmian nie wprowadzi. Życzę więc jak najlepiej panu Marcinowi Czekay, aby u zyskał jeszcze większe zaufanie wyborców i był rzecznikiem zmian.

Komentarze
Więcej w Krzysztof Marek Kosewski, Olecko
Spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku

Informacja nadesłana: Burmistrz Olecka zaprasza mieszkańców  na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w...

Zamknij