Miasto wypięknieje? 5 hektarów miejskiej zieleni czeka na metamorfozę

Ratusz informuje:

 

Gmina Olecko złożyła projekt na dofinansowanie kompleksowej poprawy terenów zieleni miejskiej w Olecku. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie to od maja 2017 do lipca 2018 r. ponad  5 h terenów miejskich przejdzie prawdziwą metamorfozę. Konkurencja jest ogromna ale warto trzymać kciuki za nasz sukces bo wizerunek naszego miasta na tym skorzysta.

Projekt obejmuje inwestycję na dziesięciu wybranych obszarach miasta. Są to:

1) Skwer przy ul. Baczyńskiego. 

  Planuje się, że  wykonać  ścieżki z białego grysu oraz przejścia z desek sosnowych. Usunięte zostaną istniejące kosze na śmieci oraz ławki oraz zamontowane nowe elementy  małej architektury. W ramach prac  wykonane zostaną również zabiegi pielęgnacyjne istniejących roślin oraz nowe nasadzenia, w tym połacie łąki kwietnej oraz pojedyncze drzewa liściaste.

Skwer przy ul. Baczyńskiego

2) Skwer przy ul. Targowej w Olecku. 

Planujemy wykonanie nowych ścieżek z płyty betonowej. Obecne  kosze na śmieci oraz ławki zostaną usunięte. Wykonane będą  nowe nasadzenia w tym szpaler przy granicy działki, przy nowo planowanym placu po obrzeżach oraz w samym środku placu. Zakłada się również ustawienie dwóch  latarni parkowych.

Skwer przy ul. Targowej w Olecku.
3) Staw przy ul. Orzeszkowej w Olecku.

  W ramach modernizacji tego terenu planuje się wykonać nawierzchnię żwirową wokół stawu oraz ścieżki prowadzące do wejścia/wyjścia na projektowany teren oraz wyznaczenie miejsc pod plac zabaw oraz plac do tzw. „street workautu”. W ramach zagospodarowania tego terenu zamontowane zostaną dwie  zadaszone altanki oraz wybudowane trzy pomosty. Planuje się wykonanie wielopiętrowych i różnogatunkowych nasadzeń z krzewów liściastych, bylin i traw ozdobnych. W ramach prac wykonane będzie  oświetlenie gruntowe (najazdowe) oraz naświetlające w celu podkreślenia elementów krajobrazowych.

Staw przy ul. Orzeszkowej w Olecku

4) Skrzyżowanie ulic Kolejowa/Tunelowa w Olecku.

  Planujemy  wykonać nowe ścieżki z kostki brukowej, plac oraz ustawić kosze na śmieci i ławki. Nowe nasadzenia w tym szpaler drzew przy południowo-zachodniej części terenu, tuż przy budynku wielorodzinnym oraz rabaty w samym centrum nowo projektowanego placu powinny upiększyć ten teren. Dodatkowo mają być dosadzone drzewa do szpaleru młodych drzew liściastych – niedawno posadzonych.

Skrzyżowanie ulic Kolejowa/Tunelowa w Olecku

5) Skarpa i zieleń przy ulicach 11- Listopada i Placu Wolności 9 

  Przy skwerze  przy ul. 11 – Listopada planuje się  postawienie nowych ławek i koszy na śmieci, wykonanie nowych nasadzeń oraz rozmieszczenie dodatkowego oświetlenia.

Skarpa i zieleń przy ulicacy 11- Listopada

  Przy  skwerze przy Placu Wolności 9 planuje się  nowe nasadzenia, wykonanie murków gabionowych z siedzeniami oraz dodatkowe punktowe oświetleniowe.

Skarpa i zieleń przy Placu Wolności 9

6) Staw oraz otoczenie przy stacji paliw na osiedlu Siejnik 

W ramach modernizacji tej przestrzeni planuje się ustawienie nowych  ławek i  koszy na śmieci, budowę  wiaty rekreacyjnej, dwóch pomostów na stawie oraz chodników. W planie są również nasadzenia w postaci rabat z roślin wieloletnich oraz połaci łąkowych, nasadzenia alejowe i szpalerowe z drzew i krzewów liściastych oraz budowa oświetlenia.

Staw oraz otoczenie przy stacji paliw na osiedlu Siejnik

Staw oraz otoczenie przy stacji paliw na osiedlu Siejnik

7) Teren wzdłuż części  ul. Wojska Polskiego.

   W ramach modernizacji tego terenu planuje się wykonanie chodnika przechodzącego przez część terenu zielonego od strony skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Słoneczną oraz wykonanie nowych nasadzeń w tym dosadzenia szpaleru ze świerka pospolitego oraz wykonanie 6 rabat.

Teren wzdłuż części  ul. Wojska Polskiego.

8) Skarpa nadjeziornej na terenie MOSiR w Olecku (wzdłuż drogi do plaży „Skocznia”). 

  Planujemy wykorzystanie naturalnego charakteru skarpy oraz zadrzewienia leśnego do wykonania ścieżek edukacyjnych oraz uporządkowanie i oczyszczenie terenu.
W ramach projektu  wykonane będą  ścieżki z białego grysu w połączeniu z podkładami wzmacniającymi, w miejscu istniejącej, wydeptanej ścieżki. Planuje się również zamontowanie elementów edukacyjnych do poszczególnych, tematycznych ścieżek edukacyjnych (budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków). Wybudowana zostanie wiata  naprzeciw hostelu „Maraton” oraz  stworzone ekologiczne graffiti z mchu na istniejącym murze, wpisanym w krajobraz skarpy. Pojedyncze nasadzenia i uzupełnienie roślinności dopełni zakres przewidzianych prac.

Skarpa nadjeziornej na terenie MOSiR w Olecku (wzdłuż drogi do plaży „Skocznia”).

9) Teren przy Szosie do Krupina. 
Na tym terenie planuje się nasadzenia z drzew i krzewów rodzimych, wykonanie zadrzewień rzędowych, grupowych oraz kępowych.

Teren przy Szosie do Krupina

10) Teren kolejowy (wraz ze stawem)  przy ul. Wojska Polskiego.

  W ramach zagospodarowania tego terenu planuje się wykonanie ścieżki z białego grysu  wokół stawu oraz budowę małej architektury. Dodatkowym elementem będzie  wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody (budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków).Ponadto planuje się  wykonanie nowych nasadzeń w tym połaci łąki kwietnej oraz dosadzenie szpaleru drzew gatunków rodzimych przy granicy opracowania oraz żywopłotu z gatunków rodzimych.

   Całkowite koszty wykonania projektu wynoszą 1 371 662,48 zł (w tym maksymalna wysokość dofinansowania-660 819,44 zł).

 

Materiały ze strony Urzędu Miejskiego w Olecku

Komentarze
Więcej w dotacje, Olecko, tereny zielone
Rusza XXI edycja “Gratki dla nastolatka”. Przyjmowane są już zgłoszenia. Przesłuchanie wstępne – 15 marca

Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" w Olecku zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu piosenki "Gratka dla nastolatka". Konkurs skierowany...

Zamknij