Nie było naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Większość zarzutów umorzona. Poza jednym

Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Sebastian Budzyła podjął decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Społecznym w Olecku, którym został objęty Wacława Olszewski – Burmistrz Olecka, Maria Siemaszko – Kozielska  – Kierownik MOPS w Olecku, oraz Agnieszka Stankiewicz – Łuczkiewicz – radca prawny. Poza jednym zarzutem (a tych było więcej) wobec jednej osoby. Rzecznik wystąpił z wnioskiem o ukaranie Burmistrza Olecka za niezłożenie druku ZP1 (art 17. ust. 4. Ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

 

Warto jednak zaznaczyć, że owo niezłożenie druku ZP1 to niewielkie uchybienie o charakterze formalnym i z całą pewnością nie można powiedzieć, że zostało naruszone prawo o zamówieniach publicznych. Kara za uchybienie pozostaje w gestii Regionalnej Komisji Orzekającej o Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, ale co najwyżej może to być upomnienie. Nie jest jednak wykluczone, że Komisja ze względu “skalę przewinienia” odstąpi od wymierzenia kary. 

 


Komentarze
Więcej w Finanse, Olecko, Olsztyn, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, Regionalny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publi
test

Ważne komunikaty dla wszystkich, którzy mają otwarte głowy i chcieliby działać:Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Warmińsko Mazurski Fundusz NA...

Zamknij