Nowy cykl spotkań w Oleckiej Izbie Historycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku “Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają  18 lutego (czwartek) o godzinie 17:00 na wspólne czytanie i rozmowy o tomiku poezji Erwina Kruka Nieobecność (Erwin Kruk, Nieobecność, Olsztyn 2015. Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Olsztynie, Biblioteka Autorów Warmii i Mazur).

 

Spotkanie inicjuje comiesięczny, zawsze w drugi czwartek miesiąca, cykl wieczorów pod nazwą “Literackie i filmowe Mazury”. Pretekstem do spotkań i rozmów będą książki i filmy, nie tylko nowości wydawnicze i hity filmowe, ale także pozycje już znane, sprzed kilku lub wielu lat, których autorzy poruszają problemy związane z historią, kulturą i współczesnością Mazur.  Wiersze, powieści, opracowania historyczne, filmy fabularne i dokumentalne mogą być, jak wierzymy, inspiracją do rozmów o ważnych dla nas, mieszkańców Olecka, sprawach.  

 

Zapraszamy

**

Erwin Kruk, urodzony w 1941 roku w Dobrzyniu na Mazurach, skończył Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był redaktorem “Gazety Olsztyńskiej”, a od 1982 roku jest niezależnym twórcą i publicystą działającym na rzecz kultury mazurskiej.

 

Jest autorem powieści: Pusta noc (1976), Kronika z Mazur (1989), Spadek  (2009). Wydał eseje pt.: Ewangelicy w Olsztynie (2002), Warmia i Mazury (2003), Szkice z mazurskiego brulionu (2003) oraz tomiki poezji: Rysowane z pamięci (1963), Zapisy powrotu (1969), Tam, gdzie o poranku czyhają nasze sny (1977), Moja Północ (1977), Powroty na wygnanie (1977), Poezje wybrane (1984), Z krainy Nod (1987), W cieniu (1987), Zanikanie (2005).  

  

Skoro nie mogłem tu pozostać,

Wziąłem Dobrzyń ze sobą.

Błądząc, wędrujemy po świecie. Spójrz,

jaka wędrowcom przytrafia się

Przygoda.

(…)

I nucimy pieśń dziękczynną,

Wdzięczni, że możemy jeszcze o tym opowiadać.

Z Tomu Nieobecność

 

 

 

Komentarze
Więcej w Erwin Kruk, Historia, kultura, Literackie i filmowe Mazury, Literatura, Olecka Izba Historyczna, Olecko, Poezja
Krótkie historie. Ser tylżycki

Ser tylżycki   W XVII- XVIII w. Fryderyk I i Fryderyk Wilhelm I prowadzili zaawansowaną politykę ponownego zasiedlania opustoszałych gospodarstw...

Zamknij