Obwodnica Olecka dobra czy do bani? Głosy ekspertów i drogowców

Obwodnica Olecka wzbudza w ostatnim czasie sporo emocji. Zbyt często zdarzają się na niej wypadki i kolizje. Krytyce poddano zastosowane przy budowie rozwiązania, głównie dotyczące newralgicznych skrzyżowań.

 

Na początku października w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa podczas której drogowcy chwalili się nowymi inwestycjami w Olecku, Gołdapi i Mrągowie. Jednak jak zauważyli dziennikarze obecni na konferencji show drogowcom popsuli policjanci, którzy choć chwalili wygodę to zauważyli, że obwodnice  żadną miarą nie poprawiły bezpieczeństwa. Podano konkretne przykłady. Na obwodnicy Gołdapi odnotowano 18 kolizji, a zanim powstała ta arteria na odcinku drogi krajowej nr 65 doszło do 6 kolizji i jednego wypadku. Szczególnej krytyce poddano właśnie skrzyżowania na których dochodzi do wypadków. Bezsprzecznie rozwiązania zastosowane na każdej z wymienionych obwodnic nie sprawdzają się. Winy nie można zrzucać tylko na kierowców skoro za każdym razem historia się powtarza. Owszem widoczność na skrzyżowaniu jest dobra, ale chyba zdecydowanie lepiej byłoby zastosować bezpieczniejsze rozwiązania (skrzyżowania wielopoziomowe lub ostatecznie ronda). Niestety prawdopodobnie z racji oszczędności mamy, to co mamy. Pozostaje nam więc przyłączyć się do apeli policji i fachowców – zachowujcie na tych skrzyżowaniach szczególną ostrożność.

 

Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie Policji w Olecku oraz wypowiedź rzecznika GDDKiA Karola Głębockiego, którego zapytaliśmy także o to, czy projekt budowy obwodnicy był konsultowany z naszymi władzami.

 


Komunikat KPP w Olecku:


W związku z wystąpieniem kilku poważnych zdarzeń drogowych Komenda Powiatowa Policji w Olecku postanowiła podjąć się akcji mającej na celu przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego podstawowych zasad bezpieczeństwa. Miejscem tych zdarzeń  jest oczywiście skrzyżowanie drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką 655.

Opinię w tej sprawie przedstawił pan. Jerzy Miliszewski  z OCSK.

“Obwodnica Olecka jest wspaniałym pomysłem ,do którego uczestnicy ruchu na pewno z  upływem czasu dostosują się jaki i  do coraz nowszych rozwiązań komunikacyjnych. Kierowcy powinni przestrzegać bezwzględnie znaków “stop” oraz linii bezwzględnego zatrzymania. Jeżeli kierowca zatrzyma się bezpośrednio przed nią na pewno poprawi się widoczność ,którą i tak  ograniczają ekrany dźwiękochłonne .Duża część kierowców próbuje wykorzystywać maksymalną prędkość ,aby sprawdzić tzw  “możliwości pojazdu i obwodnicy. Ta prędkość jest również przyczyną zagrożeń dla pojazdów, które zatrzymały się poprawnie przed skrzyżowaniem nie spodziewając się rozpędzonego pojazdu z lewej lub prawej strony.

 

Pojazdy, które jadą na obwodnicę od torów w kierunku Giżycka i chcą skręcić w kierunku Ełku muszą ten skręt wykonać bezkolizyjnie z pojazdem, który chce skręcić z Giżycka do Gołdapi. Problemem może być wykonanie skrętu z samochodem ciężarowym, gdzie potrzebna jest wyrozumiałość i kultura uczestników ruchu wykonujących te manewry.

 

Sytuacja, kiedy wspomniany pojazd wyjeżdżający z Olecka jedzie prosto ,to ma pierwszeństwo przed skręcającym w lewo/w kierunku Gołdapi.

 

Wydaje mi się, że sytuacje bardzo usprawniłoby wyznaczenie namalowanych pasów ruchu dla poszczególnych kierunków ruchu, które lepiej by segregowały i poprawiały widoczność dla poszczególnych pojazdów wjeżdżających na skrzyżowania. Na pewno zdjęcie przynajmniej jednego ekranu poprawiłoby widoczność.

 

Reasumując ,aby poprawić sytuację , kierowcy muszą ograniczać prędkość ,przestrzegać znaków oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania. Najwięcej wypadków powstaje z winy człowieka .”

 

Policjanci ponadto przypominają  art. 25 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który  brzmi:

” kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo -także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo”


Oświadczenie rzecznika GDDKiA Karola Głębockiego:

 

W projekcie obwodnicy Olecka nie zastosowano skrzyżowań w postaci węzłów, ponieważ nie stosuje się takich rozwiązań na drogach jednojezdniowych o niedużym natężeniu ruchu. Natężenie ruchu ma również wpływ na wybór: skrzyżowanie zwykłe czy rondo. Ronda stosujemy na przecięciu dróg o podobnym natężeniu ruchu, a tymczasem prognozowane natężenie na obwodnicy Olecka jest dwukrotnie większe niż na drodze wojewódzkiej, więc zastosowano zwykłe skrzyżowanie.

 

Na skrzyżowaniu obwodnicy z dw 655 usytuowanie ekranów akustycznych jak i ukształtowanie terenu wpływa na widoczność, dlatego też ustawiony jest tam znak “STOP”. Respektowanie tego znaku pozwoli bezpiecznie przejechać przez skrzyżowanie. Monitorując ruch na skrzyżowaniu rozważaliśmy przesunięcie ekranów akustycznych, jednak już teraz możemy stwierdzić, że nie poprawi to widoczności w znaczący sposób, ze względu na istniejące ukształtowanie terenu, a co za tym idzie nie zmieni się organizacja ruchu. Znak “STOP” będzie musiał w tym miejscu pozostać. Zastosowane oznakowanie pozwala bezpiecznie poruszać się w tym miejscu. Warunkiem jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

 

Koncepcja programowa obwodnicy Olecka powstała w 2004 roku, projekt budowlany w 2009 roku. Dokumentacja projektowa uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia, zezwolenia i decyzje. Decyzję środowiskową dla obwodnicy wydał burmistrz Olecka. Projekt budowlany był uzgadniany z władzami samorządowymi i do zaproponowanych w nim rozwiązań technicznych nie wniesiono uwag.

 

Wykonawca zgłosił zakończenie robót pod koniec czerwca. Zgłoszenia zostało przyjęte przez inżyniera kontraktu 24 lipca. Rozpoczęły się procedury związane z odbiorem inwestycji i uzyskiwaniem zezwolenia na użytkowanie. Kiedy to nastąpi, zacznie obowiązywać docelowa organizacja ruchu, według której na obwodnicy obowiązywać będzie dopuszczalna prędkość 90 km/h, a na skrzyżowaniach 70 km/

 

Komentarze