Powyborcze zmiany w zarządzie województwa

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego


Po wyborach parlamentarnych zmienił się skład zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ dwoje dotychczasowych jego członków – Anna Wasilewska i Jacek Protas – uzyskało mandat poselski.
 

Spośród radnych sejmiku województwa w parlamencie zasiądzie także Adam Ołdakowski i Wojciech Kossakowski. 

 

Dla płynnej pracy zarządu województwa w pierwszej kolejności należało uzupełnić jego skład. Zgodnie z umową koalicyjną Platforma Obywatelska zgłosiła Mirona Sycza i Marcina Kuchnińskiego, którzy w głosowaniu uzyskali niezbędne poparcie. 

 

Miron Sycz był posłem na sejm przez dwie ostatnie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku. Przez wiele lat był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

Marcin Kuchciński jest dyrektorem departamentu pozyskiwania inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W latach 2011-2012 był prezesem zarządu i dyrektorem ds. realizacji w firmie Metromex S.A. Od 2007 roku jest radnym rady miasta Olsztyna, przewodniczącym Komisji Sportu i Rekreacji, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta.  

Komentarze
Więcej w Marcin Kuchciński, Miron Sycz, Olecko, Olsztyn
Jak to Biallej sprzedano zegar z zamku w Marggrabowej

Jak to Biallej sprzedano zegar z zamku w Marggrabowej   Ryszard Demby w publikacji "Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia" przedstawia krótko...

Zamknij