Radni ponownie nie wygasili mandatu Burmistrza Olecka

Zgodnie z przewidywaniami oleccy radni głosowali przeciwko wnioskowi wojewody warmińsko – mazurskiego, który wzywał radnych do wygaszenia mandatu Burmistrza Olecka w związku ze złamaniem przez Wacława Olszewskiego tzw ustawy “antykorupcyjnej”. Za głosowało 5 radnych, przeciw 15. Wojewoda zapowiedział, że jeśli radni odrzucą jego wniosek to wyda tak zwane zarządzenie zastępcze na mocy, którego zostanie wygaszony mandat burmistrza.

 

Wacław Olszewski zapowiedział, że będzie walczył o rozstrzygnięcie sporu przed sądem i postanowienie wojewody zaskarży. Oznajmił też, że zrezygnował już z funkcji Prezesa Koła Łowieckiego i zamierza także na znak protestu wycofać się z wszelkiej działalności w organizacjach pozarządowych. Burmistrz zapowiedział także, że w przypadku niekorzystnego wyroku sądowego podda się ponownej ocenie mieszkańców w wyborach na urząd burmistrza. 

Komentarze
Więcej w Burmistrz Olecka, CBA, Olecko, Sarna, ustawa antykorupcyjna, Wacław Olszewski
Krótkie historie. Wątpliwy bohater i podróże

Wątpliwy bohater i podróże   W zbiorach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej można odnaleźć rękopis Horsta Wessela: "Von Land und Leuten. Meine...

Zamknij