RDOŚ w Olsztynie mówi “nie” inwestycji w Imionkach

Ratusz informuje:

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odmówiła uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych, na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości Imionki, obręb 0017 Możne, gm. Olecko, pow. Olecki, woj. warmińsko – mazurskie.

Stanowisko RDOŚ jest dla gminy wiążące. Jeśli ta instytucja nie uzgodni warunków, to wówczas burmistrz ma podstawy, by nie wydać pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Bez niej inwestor nie otrzyma pozwolenia na budowę.

Inwestycja jest kontrowersyjna, bo pod długim tytułem ukrywa się przemysłowa ferma trzody chlewnej. Docelowo miało powstać siedem budynków, biogazownia, ujęcie wód podziemnych.

Z dokumentów wynika, że w odległości 2,17 km od brzegów tzw. „Szyjki” na jez. Oleckim Wielkim, 721,29 m od zabudowań Lipkowa i 816,07 m od zabudowań w Imionkach powstać ma na obszarze 4,5 ha ferma trzody chlewnej. Planuje się tam hodować 14 440 sztuk warchlaków (do 4 miesiąca) oraz tuczników do 110 kg 9360 szt. Razem to 23 760 sztuk.

Słów kilka o procedurze…..

16 grudnia 2016 r. firma Wesstron sp. z o .o. zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. – Żeby ją wydać musimy mieć m.in. opinie od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz uzgodnienie warunków realizacji inwestycji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – mówi burmistrz. Wacław Olszewski. 

W trakcie procedury obie instytucje wzywały inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

20 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku dla tej inwestycji.

W międzyczasie przesłaliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie kilka opracowań. Były to:

– ocena zasięgu zapachowego odziaływania fermy trzody chlewnej wraz z biogazownią planowanych do budowy w miejscowości Imionki, gmina Olecko;

– inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej inwestycji polegającej na „budowie Fermy Trzody chlewnej wraz z biogazownią planowaną do budowy w miejscowości Imionki, gmina Olecko;

– opinia dotycząca oceny wpływu na środowisko i zdrowie ludzi dla raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych” w miejscowości Imionki, gmina Olecko.

Te same dokumenty zostały przesłane również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z prośbą o podjęcie nowego stanowiska w tej sprawie.

30 października 2017 r. otrzymaliśmy z RDOŚ postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dodatkowo radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Imionki I”, obejmującą m.in. przedmiotowy teren. Zainteresowanie było duże – 999 osób podpisało się pod 8 wnioskami do miejscowego planu na „ Imionki I”. Obecnie na ten teren opracowany został projekt planu miejscowego, który został przekazany do zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje. Jeśli zapisy planu będą utrzymane to w przyszłości na tym terenie tak duża inwestycja nie będzie mogła być realizowana.

Komentarze
Więcej w decyzja środowiskowa, Imionki, Olecko
Pierwsze oleckie graffiti

Olecko miejscem spotkań. Tym razem było to spotkanie z graffiti. Z inicjatywy Iwony Saulewicz swoją pracę miał szansę wykonać w...

Zamknij