Wodno-kanalizacyjne inwestycje w gminach Świętajno i Wieliczki

Zarząd województwa warmińsko – mazurskiego na ostatnim posiedzeniu rozdzielił środki na rozwój i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej. Pieniądze, które pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 trafiły do wielu gmin naszego województwa w tym także do dwóch wchodzących w skład powiatu oleckiego.


I tak gmina Świętajno otrzyma wsparcie na  “budowę stacji uzdatniania wody w Świętajnie“. Całkowity koszt operacji (z VAT) wyniesie nieco ponad 2 mln złotych, z czego nieco ponad połowa to unijne dofinansowanie. 


Z kolei w gminie Wieliczki zostanie “przebudowana gminna rozdzielcza sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Wieliczkach”. W tym przypadku całkowity koszt operacji wynosi niecały milion złotych, a dofinansowanie to kwota około 300 tys. 

 

Komentarze
Więcej w dotacje unijne, infrastruktura wodno - kanalizacyjna, Olecko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20, Świętajno, Unia Europejska, Urząd Marszałkowski
“Sportowa cebula” – projekt Doroty Miszczak dla młodzieży

Informacja nadesłana:   Taekwondo Olimpijskie, unihokej, gry sportowe, pływanie i zajęcia ogólnorozwojowe znalazły się w projekcie pod nazwą "Sportowa cebula"....

Zamknij