Wojciech Marek Darski Pasjonatem. Relacja z uroczystości wręczenia nagrody

17 lutego 2017 roku, w klubokawiarni „Prosto z mostu”, odbyła się uroczystość wręczenia Wojciechowi Markowi Darskiemu – poecie, prozaikowi, publicyście, a także autorowi przewodników turystycznych, honorowego tytułu „Pasjonata Przypisanych Północy”. Tytuł został przyznany przez Kapitułę konkursu „Pasjonat Przypisanych Północy”. 

Wojciech Marek Darski to niestrudzony popularyzator Mazur. W swoich publikacjach przybliża ich skomplikowaną historię, zaprasza do wędrówki po tej wyjątkowej krainie, fascynuje ciekawostkami i wyobraźnią, przetwarza zapomnienie na poezję oraz prozę. Wrażliwość poetyckiego spojrzenia Wojciecha Marka Darskiego, ciekawość, niezmienne zamiłowanie do Mazur oraz całokształt pracy wykonanej na rzecz utrwalenia historii są niezaprzeczalnie wielkim atutem.

Podczas uroczystości Wojciech Marek Darski wysłuchał laudacji, opowiedział o swojej pracy twórczej oraz przedstawił ostatnie dokonania. W prezencie otrzymał od Stowarzyszenia grafikę Leszka Golińskiego „Inskrypcje” (ze zbiorów Wojciecha Łukasika). Można było także nabyć  książki laureata i otrzymać autograf z pamiątkowym wpisem.

Honorowy tytuł „Pasjonata Przypisanych Północy” przyznawany jest od 2000 roku. Do tej pory honorowy tytuł Pasjonata przyznany został wyróżnionym Pasjonatom m.in. za inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Mazur, łączenie mazurskich miast i ludzi, poszerzanie horyzontów, próby zrozumienia innych, konsekwencję i głęboki humanizm, dociekliwość artystyczną, aktywne szerzenie zasad zdrowego, harmonijnego życia w zgodzie z naturą, za Północny Przystanek, styl tworzenia wydarzeń sportowych, które w mistrzowski sposób, łączą wizje i ludzi wokół zasady fair play, niespokojne i artystyczne grzebanie w ludzkich duszach i wskrzeszanie w nich prawdziwych pasji, wieloletni mecenat nad różnorakimi inicjatywami kulturalnymi, dzięki którym zachowana zostanie pamięć o ludziach i rzeczach niezwykłych, rozsławianie ziemi Oleckiej oraz trwałą zmianę wizerunku miasta Olecka, pasję wnikliwego badania i przekazywania historii Ziemi Oleckiej kolejnym pokoleniom, tworzenie w swoim niepowtarzalnym wiatraku na mazursko – garbatej ziemi, rozsławianie Olecka poprzez tworzenie zimowych, baśniowych pejzaży lodowiska „Bajka”, pogłębianie i przybliżanie pogranicza suwalsko-mazurskiego oraz wyjątkową pasję przekazywania wiedzy pokoleniom, archiwizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, zatrzymywanie na kartach książek ludzi i ich historii.

 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” powstało w maju 1995 r. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Bohdan Skrzypczak, dyrektor Oleckiego Centrum Kultury w Olecku, wiceprezesem -Zbigniew Buski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach. Pierwszym zrealizowanym był projekt „Zjawiska kulturowe” – prezentacja teatrów działających poza wielkimi ośrodkami kulturalnymi połączona z trzydniowym seminarium na temat kulturotwórczej roli prowincji. Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” w latach 1995 -1998 wspomagało i uczestniczyło w realizacji i organizacji inicjatyw kulturalnych, takich jak: Przystanek Olecko, Przystanek Gołdap, Suwalskie Eksploracje Teatralne, Jesienne Dni Literatury „Ocaleni przez poezję ” w Gołdapi, SZTAMA.

Ewa Kozłowska

Foto: Ewa Kozłowska

 

 

 

 

Komentarze
Więcej w kultura, Literatura, Olecko, Pasjonat Przypisanych Północy
Policyjne podsumowanie weekendu

Komunikat KPP w Olecku:   3 kolizje w tym 2 ze zwierzętami oraz 2 interwencje w związku z awanturującymi się...

Zamknij