Wygaszenie mandatu burmistrza. Jakie działania podejmie wojewoda

Jak wiadomo radni w głosowaniu podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (27.11. 2015r.) odrzucili wniosek o wygaszenie mandatu Burmistrza Olecka, który to wniosek przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Olecku szef Białostockiej Delegatury CBA. Pytanie jednak co dalej?

 

Tak naprawdę ostateczny termin wygaszenia mandatu upływał 6 grudnia i choć radni już wcześniej wniosek odrzucili to Wojewoda mógł zareagować dopiero po tym terminie. Jak przyznała Elżbieta Sobańska dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru -Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 8 grudnia 2015 roku zostało wysłane pismo do Rady Miejskiej z prośbą o poinformowanie czy Rada mandat wygasiła i przesłanie  wyjaśnień jakie w tym przypadku zastosowano procedury oraz do Burmistrza Olecka z prośbą o ustosunkowanie się do całej sytuacji. Termin odpowiedzi upływał 15 grudnia 2015 roku. Dziś, 16 grudnia pisma zarówno z biura Rady Miejskiej jaki od burmistrza dotarły na biurko Pani Dyrektor. 

 

To jednak początek długiej i zawiłej drogi. Obecnie Wydział Prawny przeanalizuje przesłane dokumenty. i prawdopodobnie na początku tygodnia prześle swoją opinię wojewodzie. Następnie wojewoda ponownie wezwie Radę do wygaszenia mandatu. Rada będzie miał na to znów 30 dni. Jeśli jednak Rada ponownie odrzuci wniosek wtedy wojewoda wyda tak zwane zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu. Ale, uwaga, Rada Miejska będzie mogła to zarządzenie zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Taką samą procedurę będzie mógł też zastosować burmistrz. Tak czy inaczej Rada odrzucając wniosek znacznie wydłużyła całą procedurę, a sprawa burmistrza może ciągnąć się jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy. 

Komentarze
Więcej w Burmistrz Olecka, CBA, Olecko, Sarna, ustawa antykorupcyjna, Wacław Olszewski
Kto za tym stoi czyli jak nie udało nam się porozmawiać z Przewodniczącym Sobczakiem

Prolog. "Nazwisko, imię, twarz"   "Dlaczego państwo radni jesteście radnymi (…) nie dlatego, że jak celebryci jesteśmy znani, z tego,...

Zamknij