Nowe inwestycje w Uzdrowisku Gołdap

Oceń

We wtorek, 28 lutego 2017 r. władze Gołdapi podpisały z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przewiduje rozbudowę parków kinezyterapeutycznego i zdrojowego, a także budowę ścieżki zdrowia łączącą oba te parki.

Komentarze
Więcej w Gołdap, Gustaw Marek Brzezin
Gołdap i Ełk inwestycyjni czempioni regionu. A Olecko…

W  najnowszym, grudniowym "Informatorze Gołdapskim", który podobnie jak biuletyn "Z Oleckiego Ratusza" stanowi tubę informacyjną lokalnych władz gminnych, znajdziemy ciekawy...


Zamknij