Rusza nabór projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018

Oceń

Wakacje, wakacjami, ale czas na budżet obywatelski. Do końca lipca można składać wnioski, można także skorzystać z konsultacji i porad. Zachęcamy:

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Olecka ogłasza nabór projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2018 rok. Podstawą prawną naboru jest Zarządzenie nr ORN.0050.75.2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Olecko na 2018 rok.  Propozycję zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Olecko posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych na dzień składania projektu. Do złożenia wniosku wymagana jest lista 15 mieszkańców popierających projekt.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w terminie od 1 do 31 lipca 2017 r., poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną przez aplikację BUDŻET OBYWATELSKI.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy zainteresowanych na konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Olecku,  w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30.


Konsultacje projektów do Budżetu Obywatelskiego

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU DO KONSULTOWANIA PROJEKTÓW ZADAŃ Z WYZNACZONYMI PRACOWNIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO.
W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU, PRZEKAZUJEMY LISTĘ OSÓB, KTÓRE UDZIELĄ PAŃSTWU POMOCY LUB INFORMACJI

– ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW, WYMOGI FORMALNE:
Alicja Szałkowska –, tel. 87 520 2157, e-mail: aszalkowska@olecko.eu, pokój nr 6, Plac Wolności 3,
Aneta Milczarek, tel. 87 520 2067, e-mail: a.milczarek@olecko.eu, pokój nr 7, Plac Wolności 3,
Hubert Dąbrowski, tel. 87520 0962, planowanie@olecko.eu, pokój nr 7, Plac Wolności 3

– WŁASNOŚĆ GRUNTÓW:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Plac Wolności 3 19-400 Olecko , I piętro
Adam Kosiński
pokój nr 11 (I piętro.,  tel. 87 520 26 54, 570 100 942
e-mail  akosinski@olecko.eu

– PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO):
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
Plac Wolności 3 19-400 Olecko , parter,
Urszula Dąbrowska
pok. nr 1, tel. 87 520 09 64, 570 100 375
e-mail: udabrowska@olecko.eu

– BUDOWNICTWO:
Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
Plac Wolności 3 19-400 Olecko , parter,
1)    Tomasz Kowalczyk (od 10/07 do 31/07/2017r.)
pok. nr 6, tel. 87 520 21 57, 570 100 847
e-mail: t.kowalczyk@olecko.eu  
2)    Andrzej Ostrowski (do 10/07/2017r.)
pok. nr 6, tel. 87 307 03 13, 570 100 726
e-mail: inwest@um.olecko.pl

– TERENY ZIELONE, PLACE ZABAW, MAŁA ARCHITEKTURA, REMONTY, DROGI, OŚWIETLENIE:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Plac Wolności 3, 19-400 Olecko  – parter,
Marta Witkowska (od 10/07/2017r.)
pok. 04  tel. 87 520 23 83, 570 100 589
e-mail: m.witkowska@olecko.eu
Marcin Drażba
pok. 04  tel. 87 520 23 83, 570 100 589
e-mail: m.drazba@olecko.eu

– WSPARCIE TECHNICZNE, INFORMATYCZNE:
Wojciech Wiktorzak
Pok. nr 31  III piętro tel. 87 520 0969, 570 100 596
e-mail orn1@uolecko.eu  

Załączniki (lista osób popierających, Wniosek – wzór, Cennik jednostkowy) możecie pobrać TUTAJ

Komentarze
Więcej w budżet obywatelski 2018, Olecko
A może Olecko jest nie tylko miastem sportu?

Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbędzie...


Zamknij