Burmistrz podpisał umowę w sprawie utworzenia filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ratusz informuje:

28 września Wacław Olszewski, Burmistrz Olecka podpisał umowę w sprawie utworzenia w Olecku filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uczelnię reprezentowała pani prodziekan Agnieszka Danielewicz.

 
1 października o godz. 12.00 w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku  w Olecku. Podczas uroczystości podpisany zostanie Akt Powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku, nad którym opiekę naukową sprawować będzie  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 120 osób, które złożyło deklarację uczestnictwa  złoży ślubowanie i odbierze  indeksy oraz wysłucha  wykładu  inauguracyjnego. Prezentacje artystyczne w wykonaniu chóru „Oleckie Echo” oraz wspólne zdjęcie zakończą uroczystość inauguracji roku akademickiego.
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  działa w ramach Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Słuchaczem Uniwersytetu, może zostać każdy, kto złoży wypełnioną deklarację, której druki dostępne są  w Urzędzie Miejskiemu, Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej w Olecku, Plac Wolności 1 pokój nr 8.
 
Zajęcia będą odbywały się w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku raz na dwa tygodnie w godzinach popołudniowych w wyznaczonym dniu tygodnia.
 
Opłata za semestr jest symboliczna i wynosi 50 zł (opłata roczna -100 zł).
 
Wszyscy słuchacze Uniwersytetu  otrzymają indeksy, absolwenci zaś dyplomy ukończenia nauki.
 
Wyższa Szkoła Gospodarki nieustannie od 2007 roku tworzy Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mającą na celu aktywizację osób starszych i popularyzację edukacji  całożyciowej. Uczelnia podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację osób starszych na terenach miejskich, miejsko – wiejskich oraz wiejskich, gdzie często nie ma dostępu do jednostek naukowych. Założeniem jest, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny.
 
Prowadzony nabór słuchaczy na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olecku pokazuje, że zainteresowanie tą formą edukacji budzi duże zainteresowanie. Ponadto jest to wspaniała forma spędzania czasu wolnego!

 

Foto: archiwum Urzędu Miejskiego w Olecku

Komentarze
Więcej w Edukacja, Olecko, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miasta i Gminy w Olecku, Wacław Olszewski
Czy wpuścić cyrk do Olecka i ścieżka dla rowerów nad jeziorem. Ankiety na stronach UM

101 osób wzięło udział w sondzie, która przez kilkanaście dni (15-25 września 2017r.) była dostępna na stronie Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy...

Zamknij