Wszystkie wpisy z kategorii: miasto wczoraj

miasto wczoraj

Eliza Ptaszyńska odchodzi z Oleckiej Izby Historycznej

W Oleckiej Izbie Historycznej zmiany. Dotychczasowy kustosz Eliza Ptaszyńska po 6 latach pracy zrezygnowała ze współpracy. Regionalny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na stanowisko dokumentalisty Oleckiej Izby Historycznej. …

Krótkie historie. Babcia Knitt

Babcia Knitt Babcia Knitt czyli Huberta Knitt znała się bardzo dobrze z Ruth Knobloch (z domu Alexy), która była jej sąsiadką. Jako sąsiadom mieszkało im się dobrze, wszyscy pomagali sobie wzajemnie, jak mogli i kiedy tylko…

Krótkie historie. O wsi Żydy

O wsi Żydy Jan Luśtych, "O Żydach, dawniejszej wsi, terażniejszym majątku w Oleckowskiém" (Z. Chojnowski: "Gazeta Lecka", 1884, "Wyobraźnia historyczna..."): "Pewien szlachcic z Wężewa od wójta oddalonej o dwa kilometry wsi…

Krótkie historie. Wie Gott In Frankreich

Wie Gott In Frankreich Dezynwoltura francuskich żołnierzy przebywających w Treuburgu podczas II wojny światowej i ślepe posłuszeństwo żołnierzy niemieckich to postawy, które często są opisywane w wielu wspomnieniach. Dwie różne…

Krótkie historie. Treuburg-Olecko 1968 rok

Treuburg-Olecko 1968 rok Zachowane relacje oraz archiwa francuskie pozwalają poznać bliżej nieodległą historię z innej perspektywy. Kiedy Maurice Laouënan - francuski jeniec wojenny w Treuburgu, powrócił do normalności, do…

Krótkie historie. Mecz w czerwcu 1944 roku

Mecz w czerwcu 1944 roku Przed wojną Maurice Laouënan był zatrudniony na stanowisku attaché w Ambasadzie Francji w Wiedniu. Gdy wybuchła wojna wrócił do rodzinnego Lorient w Bretanii, gdzie został wcielony do 62…

Krótki historie. Słownik duchownych ewangelickich

Słownik duchownych ewangelickich Syn superintendenta z Marggrabowej, Ludwiga O. Ferdinanda Schellonga - Otto Schelong - był podróżnikiem, antropologiem, językoznawcą i badaczem kultury Papuasów w Nowej Gwinei. Zmarł 13 stycznia 1945…

Krótkie historie. Biała Dama i Hohenzollernowie

Biała Dama i Hohenzollernowie W oleckim zamku straszy biała dama. Straszy, nawet jeśli nie jest już on formalnie zamkiem, ani tym pierwszym, drewnianym zameczkiem myśliwskim, ani zamkiem wybudowanym w 1654 roku lecz jedynie siedzibą…