Nowe stare ulice w Olecku

Ratusz informuje:

 

Od 16 sierpnia br. wchodzą w życie zmiany nazw dwóch ulic w Olecku:

– Czesława Miłosza ( dotychczasowa ulica Armii Ludowej) i  Stanisława Lema (dotychczasowa nazwa  ul. Bohaterów Białostocczyzny).

Czeka nas jeszcze  zmiana nazwy ul. Mereckiego. Radni Rady Miejskiej w Olecku podejmą decyzję w tej sprawie  na sesji sierpniowej. Proponowana nowa nazwa tej ulicy to Janusza Korczaka.

Zmiany były konieczne. Wynikały  z zapisów Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która  weszła w życie 2 września 2016 r. i wyznaczyła samorządom  12 miesięcy na wprowadzenie  stosowanych zmian.

Dokonaliśmy analizy obowiązującego nazewnictwa  czy nie upamiętniają  lub nie propagują osób, organizacji, wydarzeń czy dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny. Nazwy budzące wątpliwości zostały wysłane do IPN-u celem zaopiniowania. Zgodnie z opinią otrzymaną z Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,  musieliśmy rozpocząć procedurę zmiany nazwy trzech ulic: Armii Ludowej, Bohaterów Białostocczyzny oraz Mereckiego.

Należy podkreślić, że  wszelkie działania związane ze zmianą nazw na podstawie wspomnianej ustawy są wolne od opłat. Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jednak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam.

Foto: Wikipedia. 100th Anniversary of Czeslaw Milosz (post stamp design, subject area)

Komentarze
Więcej w Czesław Miłosz, Janusz Korczak, Olecko, Stanisław Lem, ulice
III Oleckie Święto Mleka i Miodu. Uzupełniony program imprezy

Już za nieco ponad tydzień (w niedzielę 13 sierpnia 2017 r.) w naszym, na placu Wolności odbędzie się III Oleckie Święto...

Zamknij