Plaża “Szyjka” bez dofinansowania. Sypie się program wyborczy Wacława Olszewskiego?

Jednym z głównych punktów programu wyborczego Wacława Olszewskiego był projekt “zagospodarowania plaży gminnej “Szyjka”. Projekt zakładał powstanie kąpieliska z prawdziwego zdarzenia, z pomostami, zjeżdżalniami, piaszczystą plażą, przystanią wodną, infrastrukturą (wc, szatnie) a nawet placem zabaw dla dzieci. Całkowity koszt projektu miał wynieść 4 405 652,82 zł.

Wniosek o  dofinansowania środkami publicznymi w wysokości 2 882 225,16 zł. został zgłoszony w konkursie RPWM.06.02.03. w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne Wykorzystanie Zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wniosek zgłoszony przez Gminę Olecko przeszedł pozytywną weryfikację wymogów formalnych (czyli nie było żadnych błędów). Niestety nie znalazł on uznania w oczach Komisji Oceny Projektów. W dniu 31 maja 2017 r. została opublikowana Lista projektów wybranych do dofinansowania na, której nie zabrakło “projektu zagospodarowania plaży gminnej “Szyjka”. Tym samym projekt nie otrzyma dofinansowania w wysokości blisko 3 milionów złotych w ramach konkursu Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów.

TUTAJ znajdziecie Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu.

 

 

Komentarze
Przeczytaj poprzedni wpis:
“Olecka nie stać na kolejne lata stagnacji”. Grzegorz Kłoczko odpowiada na list Wacława Olszewskiego

Poniżej publikujemy przesłane na adres naszej redakcji Oświadczenie Grzegorza Kłoczko, które jest odpowiedzią na list Wacława Olszewskiego opublikowany na naszym...

Zamknij