“12 Tez Marcina Czekay”. Ciekawa programowa ofensywa kandydata na urząd Burmistrza Olecka

Jak głosi legenda w dniu 31 października 1517 roku, około południa Marcin Luter do drzwi katedry zamkowej w Wittenberdze przybił 95 tez, które miały na celu rozpoczęcie debaty na temat reformy Kościoła Katolickiego, a konkretnie nadużywania tzw. odpustów. Dyskusji nie było, Luter został wyklęty, a w Kościele Katolickim doszło do podziału. Lutrowskie tezy były w rzeczy samej powrotem do źródeł chrześcijaństwa i najprawdopodobniej miały być dokumentem wewnętrznym. Nie ma też dowodów na to, że Marcin Luter tezy do drzwi katedry przybił. Niektórzy twierdzą, że był wielce niezadowolony, iż stały się one przedmiotem publicznego sporu. Rzecz jednak nie w tym, jak było naprawdę, ale co się stało później. Ale to już zupełnie inna historia.

Nie wiemy na pewno czy Marcin Luter swoje tezy na drzwiach katedry przybił, wiemy za to na pewno, że w dniu dzisiejszym 31 maja 2017 r. o godz. 12.00 Marcin Czekay  na drzwiach miejskiego Ratusza w Olecku przybił (symbolicznie) “12 Tez Marcina Czekay”. I żeby tradycji stało się zadość na zakończenie happeningu pojawiła się.. wezwana na miejsce przez kogoś policja.

Trzeba przyznać, że w tych wyborach usłyszeliśmy wiele słów, poznaliśmy “programy” wszystkich kandydatów, ale bardzo mało w tym było konkretów. “12 Tez Marcina Czekay” jest jednak dokumentem w kilku punktach zaskakującym. Kandydat na Burmistrza Olecka zapowiada bowiem, że zapali zielone światło dla inwestycji, ale jednocześnie zastrzega, że nie pozwoli na traktowanie ani przez zewnętrznych inwestorów ani przez lokalny biznes mieszkańców jako taniej siły roboczej. Co ciekawe Czekay zapowiada, że przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie pod warunkiem, że będą przestrzegać praw pracowniczych i zapewnią płacę na odpowiednim poziomie. Bardzo interesująco brzmi także postulat by przedsiębiorcy, którzy chcą w Olecku  zainwestować włączyli się w działalność społeczną i kulturalną.

W zakresie kultury Marcin Czekay obiecuje wsparcie dla miejskich jednostek i przede wszystkim dla twórców i pasjonatów. W dokumencie znajdziemy także zapowiedzi działań dotyczących turystykim, sportu, edukacji, a nawet zdrowia. Cały dokument możecie przeczytać poniżej.

 

 

Komentarze
Więcej w 12 Tez Marcina Czekay, Marcin Czekay, Olecko
Miło szaleć, kiedy czas po temu. Aleksander Radzaj wspomina oleckich maturzystów z 1967 roku i dawne czasy

  Poniższy tekst publikujemy dzięki uprzejmości Pana Antoniego Radzaja   Na pamiątkowej fotografii z 1967 roku profesorowie i abiturienci. Spośród...

Zamknij