Rusza druga edycja Programu Stypendialnego “Romki”

Przed nami druga edycja Programu Stypendialnego im. Romualda Wojnowskiego “ROMKI”. Rok temu po raz pierwszy przyznano stypendia dla zdolnych uczniów naszej gmin. W tym roku znów szansa przed najlepszymi. Wnioski można składać do 13 grudnia 2013 roku. Tutaj możecie pobrać WNIOSEK , a tutaj OŚWIADCZENIE, które trzeba dołączyć do wniosku. Więcej szczegółów na temat programu poniżej.

 

Celem Oleckiego Programu Stypendialnego im. Romualda Wojnowskiego “ROMKI” jest pomoc finansowa uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, mających osiągnięcia sportowe, dobre wyniki w nauce, działających społecznie na rzecz innych. Inicjatorami programu są rodzina  śp. Romualda Wojnowskiego oraz Maciej Juchniewicz (Olecka Kooperatywa Obywatelska).


O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający poniższe warunki:

A. Osiągają sukcesy w dyscyplinach sportowych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym
i międzynarodowym w okresie począwszy od 2012 roku.

B. Radzą sobie w nauce.

C. Działają społecznie na rzecz innych.

D. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (kryterium dodatkowe, nieobowiązkowe, ale oceniane).

E. Prześlą listem poleconym bądź dostarczą osobiście wniosek o przyznanie stypendium wraz
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, pokój nr 4 (parter) , 19-400 Olecko z dopiskiem “ROMKI” w terminie do 13 grudnia 2013 roku.


Kwalifikacji wniosków dokonuje raz w roku Rada Oleckiego Programu Stypendialnego ROMKI. Rada decyduje również o ilości i wysokości wypłaconych stypendiów, uwzględniając możliwości finansowe Programu Stypendialnego, przy czym wysokość jednego stypendium będzie mieścić się w przedziałach od 200 do 300 zł miesięcznie.


Rada Programu Stypendialnego “ROMKI” decyduje o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów na 2014r.


W skład Rady Oleckiego Programu Stypendialnego “ROMKI” wchodzą m.in.: Bogumiła Wojnowska, żona; Marta Witkowska, córka; Marcin Wojnowski, syn ś. p. Romualda Wojnowskiego; Kinga Romańczuk, przedstawiciel “AMFIPRION”; Janusz Romańczuk, przedstawiciel “AMFIPRION”; Maciej Juchniewicz, przedstawiciel darczyńcy (Olecka Kooperatywa Obywatelska (OKO); Artur Mrozowski, przedstawiciel Portalu www.iOlecko.com.


Dokumentacja Oleckiego Programu Stypendialnego “ROMKI” do pobrania na https://www.iolecko.com/romki.html

Harmonogram Oleckiego Programu Stypendialnego “ROMKI” na rok 2014:

  • ogłoszenie i nabór wniosków: do 13 grudnia 2013 r.

  • ocena wniosków i wybór stypendystów: do 31 grudnia 2013 r.

  • uroczystość przyznania stypendiów: 12 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje: Maciej Juchniewicz, tel. 692 905 346, maciej.juchniewicz@gmail.com

Komentarze
Więcej w Olecko, Romki, Romuald Wojnowski
II edycja Warmia i Mazury pływają w Olecku. Wyniki

Kolejne zawody z cyklu Warmia i Mazury pływają - Olecko i okolice pływają odbyły się... 9 listopada oczywiście w Hali...

Zamknij