Ruszają konkursy z nowego RPO

Komunikta prasowy Urzędu Marszałkowskiego:


Zarząd województwa przyjął dziś harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Od poniedziałku, na stronach www.rpo.warmia.mazury.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl można zapoznać się ze szczegółami konkursu z zakresu Osi Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, skierowanego do Instytucji Otoczenia Biznesu, a dotyczącego inkubowania przedsiębiorstw. Na dofinansowanie projektów w tym konkursie przeznaczono ponad 26 mln zł.

 

Jeszcze w tym miesiącu zostaną ogłoszone konkursy w Osi Kadry dla gospodarki. Na dofinansowanie projektów mających na celu wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów, podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z różnych grup oraz rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego przewidziano w sumie ok. 88 mln zł.

 

Działania dotyczące włączenia społecznego, m.in. aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, ułatwienia dostępu usług społecznych i integracji z lokalną społecznością oraz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, mogą liczyć w sumie na ok. 110 mln zł wsparcia. 

 

Ogłoszeń o konkursach można szukać na stronach www.rpo.warmia.mazury.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.plod 30 listopada.

 

Na grudzień zaplanowano także nabór w trzech konkursach w Osi Regionalny rynek pracy. Tu na aktywizację zawodową osób  pozostających bez zatrudnienia, rozwój samozatrudnienia oraz wsparcie osób zwolnionych z pracy przewidziano około 32 mln zł.

 

Zarząd województwa  przyjął też dziś harmonogram konkursów na rok 2016. Przewiduje on ogłoszenie 66 konkursów, w których na dofinansowanie projektów przewiduje się ponad 420 mln euro. 

 

Komentarze
Więcej w Olecko, Olsztyn, Regionalny Program Operacyjny Województwa War, RPO
Krótkie historie – A co, gdyby?

A co, gdyby?   W sprzedaży ukazała się jakiś czas temu książka byłego naukowca NASA - Randalla Munroe, "A co,...

Zamknij