Strażacy pożegnali swojego dowódcę. Jerzy Gołembiewski odchodzi na emeryturę

Komunikat KP PSP w Olecku


4 czerwca 2016 roku Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku. mł. bryg. Jerzy Gołembiewski, po blisko 36 latach pracy, w tym 26 latach służby, pożegnał się z sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Olecku i odszedł na zaopatrzenie emerytalne. W uroczystości wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st.bryg. Mirosław Hołubowicz, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, strażacy, koledzy emeryci i zaproszeni goście. 


Młodszy brygadier Jerzy Gołembiewski, służbę rozpoczął 02 listopada 1992 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Olecku jako stażysta. Następnie awansował na stanowisko technika. Z dniem 1 stycznia 2005 roku powierzono mu obowiązki Zastępcy Dowódcy JRG, a od 1 listopada 2006 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy JRG, które zajmował do dnia przejścia na zaopatrzenie emerytalne. Dał się poznać jako osoba sumienna i zdyscyplinowana, jako strażak wzorowo wykonujący swoje obowiązki służbowe. Odznaczał się ogromną wiedzą zawodową i doświadczeniem, które doskonale wykorzystywał podczas dowodzenia działaniami ratowniczymi, a także w procesie kształcenia kolejnego pokolenia strażaków. Wykazywał wiele inicjatywy i pomysłów poprawiających bieżącą pracę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Olecku. Był wymagający w stosunku do podwładnych, ale i umiejący rozwiązywać konflikty i problemy. 26 letnie doświadczenie zawodowe potrafił wykorzystać zarówno w zakresie dowodzenia działaniami jak i kierowania zespołem strażaków w codziennej służbie. Jest także jednym z filarów współpracy z samorządem lokalnym i Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi.


Jerzy Gołembiewski, podczas swojej wieloletniej służby został odznaczony: 

Złotym medalem za długoletnią służbę, 

Brązowym krzyżem zasługi, 

Brązową odznaką zasłużony dla ochrony Ppoż 

Brązowym Medalem Za zasługi dla obronności kraju, 

Brązowym Medalem Za zasługi dla pożarnictwa
            oraz dyplomem Komendanta Głównego PSP”


Foto: KP PSP w Olecku

Komentarze
Więcej w Jerzy Gołembiewski, KP PSP, Olecko
“Czołówki” i zderzenie z ciągnikiem. Sporo wypadków na naszych drogach

Wiosna jak widać nie sprzyja koncentracji. Dużo, niestety niezbyt pozytywnego działo się na naszych drogach o czym informuje staż pożarna...

Zamknij