“Tere – Fere” czyli Powiatowy Konkurs Recytatorski

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu oleckiego do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Tere-Fere” Wandy Chotomskiej. Eliminacje odbędą się w Bibliotece dla dzieci i młodzieży (Kopernika 6) – 5 listopada i Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej (Armii Krajowej 30) – 6 listopada. Finał imprezy przewidziano na dzień 13 listopada 2015 r., godz. 11.00 i będzie on miał miejsce w sali Teatru AGT. 

 

Poniżej drukujemy regulamin konkursu:

 

I. Organizatorzy:

1. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku

2. Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku

 

II. Cele konkursu

1. Propagowanie piękna poezji Wandy Chotomskiej.

2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.

3. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

III. Zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa.

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 0-VI z gminy Olecko i powiatu oleckiego.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych

– kategoria I – klasy 0-III

– kategoria II – klasy IV-VI

3. Konkurs w kategorii I (klasy 0-III) odbędzie się w oddziale dla dzieci i młodzieży Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku przy ul. Kopernika 6 w dniu 5 listopada 2015 roku  o godz. 10.00.

4. Konkurs w kategorii II (klasy IV-VI) odbędzie się w czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30 w dniu 6 listopada 2015 roku o godz. 10.00.

5. Finał Konkursu odbędzie się w sali AGT Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku “Mazury Garbate” w dniu 13 listopada 2015 roku o godz. 11.00.

5. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie po 4 osoby w jednej kategorii.

6. Uczniowie przygotowują do recytacji utwór autorstwa Wandy Chotomskiej.

7. Czas recytacji – do 3 minut.

8. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy dostarczyć na załączonym formularzu (do pobrania na stronie: http://www.przystanek.pl/biblioteka.html) do  26 października 2015 roku na adresy: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. Kopernika 6, biblioteka@przystanek.pl lub Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku, ul. Armii Krajowej 30.

 

IV. Kryteria oceniania i nagrody.

1. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru,

b) interpretacja utworu,

c) kultura słowa,

d) ogólny wyraz artystyczny.

2. Wyniki zostaną ogłoszone po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez Jury. 

3. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy w czasie koncertu finałowego, który odbędzie się w sali AGT Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku “Mazury Garbate” w dniu 13.11.2015 r. o godz. 11.00.

V. Uwagi końcowe.

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminarzu konkursu oraz statecznej interpretacji regulaminu.

2. Organizatorzy uprzejmie proszą o niewykorzystywanie w trakcie recytacji rekwizytów, strojów czy dekoracji oraz  nieprzygotowywanie recytacji w postaci inscenizacji lub scenek.

3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Komentarze
Więcej w Czytelnictwo, konkurs recytatorski, Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ol, Olecko, Poezja, poezja dla dzieci
“Podróż zimowa” Schuberta do słów Barańczaka. Kolejna muzyczna uczta w Olecku

Po intensywnych i głębokich doznaniach podczas Zaduszkowego Koncertu Muzyki Dawnej czekają nas kolejne, piękne muzyczne emocje. W niedzielę, 8 listopada...

Zamknij