XXXIV Konkurs Recytatorski

Regionalny Ośrodek Kultury “Mazury Garbate” zaprasza do udziału w XXXIV Konkursie Recytatorskim “SPOTKANIA Z POEZJĄ ‘2016”. Szczegóły imprezy w regulaminie poniżej. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 4.04.2016 r.

 

REGULAMIN XXXIV KONKURSU RECYTATORSKIEGO

“SPOTKANIA Z POEZJĄ ‘2016”

 

ORGANIZATOR NA ETAPIE MIEJSKIM I REJONOWYM:

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku “Mazury Garbate”, 19-400 Olecko, Plac Wolności 22, tel. (87) 520 20 59; (87) 520 25 16, www.przystanek.pl, e-mail: rok@przystanek.pl

 

CELE KONKURSU:

– kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji;

– stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej;

– artystyczna konfrontacja młodych recytatorów;

Konkurs jest imprezą otwartą. Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy przygotują:

– pierwsza grupa wiekowa (klasy I – III) – interpretacja jednego utworu poetyckiego;

– druga grupa wiekowa (klasy IV – VI) – interpretacja jednego utworu poetyckiego;

– trzecia grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) – interpretację jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy (proza do 3 min., całość prezentacji max 5 min.)

– czwarta kategoria – konkurs poezji śpiewanej dla gimnazjum.

Prezentacja 2 utworów poetyckich – śpiewanych oraz l utworu poetyckiego – recytacji / cała prezentacja w czasie max nie przekraczającym 7 min./

 

UWAGA!

Gimnazja typują do eliminacji miejskich i rejonowych max 2 osoby z całej szkoły.

 

ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE

Eliminacje środowiskowe organizują i przeprowadzają szkoły podstawowe i gimnazja do końca marca br. Spośród uczestników typują po 2 osoby z każdej grupy wiekowej do eliminacji miejskich, miejsko -gminnych i gminnych.

 

ELIMINACJE MIEJSKIE

odbędą się dnia 5 kwietnia 2016 r. /wtorek/ o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku “Mazury Garbate”.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4.04.2016 r.

Spośród uczestników typujemy po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej do udziału w Eliminacjach Rejonowych

 

ELIMINACJE REJONOWE

odbędą się dnia 19 maja 2016 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku “Mazury Garbate”. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.05.2016 r.

Spośród uczestników typujemy po l osobie z każdej grupy wiekowej do udziału w Eliminacjach Wojewódzkich.

 

KRYTERIA OCENY:

Przy kwalifikowaniu recytatorów do poszczególnych eliminacji Jury (powołane przez Organizatora) kieruje się takimi kryteriami, jak: interpretacja i estetyka mówienia, dobór repertuaru (do wieku i osobowości dziecka), ogólny wyraz artystyczny.

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSŁAĆ / DOSTARCZYĆ NA ADRES ORGANIZATORA:

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku “Mazury Garbate”, 19-400 Olecko, Plac Wolności 22, tel. (87) 520 20 59; (87) 520 25 16, www.przystanek.pl, e-mail: rok@przystanek.pl

Wszelkich informacji udziela instruktor ds. teatru w Regionalnym Ośrodku Kultury “Mazury Garbate” w Olecku, tel. 87 520 20 59, wew. 34

 

Komentarze
Więcej w kultura, Olecko, Poezja, ROK
Krótkie historie. Skandal w Domu Sierot w Marggrabowej

Skandal w Domu Sierot w Marggrabowej   Na jednej z fotografii w albumie "Treuburg. Eine Grenzkreis In  Ostpreußen" ukazuje się...

Zamknij