Budżet obywatelski wreszcie w Olecku. Czas zgłaszać projekty

Późno, bo późno, ale budżet obywatelski “dotarł” w końcu do Olecka. Warto więc się z nim zmierzyć. 

 

Budżet obywatelski (inaczej zwany partycypacyjny) to stosunkowo nowy pomysł w polskiej demokracji, choć jego historia sięga lat… 80 i na świecie to sprawdzony i realizowany w wielu państwach sposób aktywizacji społeczeństwa. Czy więc jest budżet obywatelski? Najprościej mówiąc to część pieniędzy ogólnego budżetu, którą mogą rozdysponować mieszkańcy. Jak? Najpierw należy zgłaszać pomysły z tym, że jak czytamy na stronie Urzędu Miasta i Gminy ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie projekty inwestycyjne dotyczące inwestycji znajdujących się w zakresie zadań własnych gminy, realizowane wyłącznie z wykorzystaniem mienia Gminy Olecko, wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zlokalizowane na obszarze miasta Olecko.


Tak, Olecko po raz pierwszy w swoje historii realizować będzie budżet obywatelski. Burmistrz w ramach budżetu 2017 wyasygnował kwotę 200 tys. zł. Kwota ta, jak czytamy jest do dyspozycji mieszkańców i od ich kreatywności oraz mobilizacji zależy  jakie projekty zostaną złożone jako propozycje zadań do budżetu Gminy Olecko na 2017 rok.


Projekty inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Olecko posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych. Każdy uprawniony mieszkaniec gminy Olecko może zgłosić dowolna liczbę projektów inwestycyjnych, z  poparciem co najmniej 15 mieszkańców gminy Olecko.  W celu ułatwienia kalkulacji robót budowlanych, usług i dostaw zamieszczono przykładowy cennik, z którego mogą korzystać Wnioskodawcy (link TUTAJ)

 

Projekty  należy  zgłaszać  poprzez  formularz  elektroniczny pod nazwą  “Budżet  obywatelski”  (link TUTAJ)


Nabór  wniosków w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok prowadzony będzie w okresie: od 1 do 15 sierpnia 2016 roku. Zgłoszone projekty podlegać będą weryfikacji formalno-prawnej, a następnie  zostaną podane do publicznej wiadomości. (…) Nie określono minimalnej wartości projektu, natomiast jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.


A gdy już poznamy projekty zgłoszone przez mieszkańców będziemy mogli wybrać, te które uznamy za najciekawsze, najbardziej nam, mieszkańcom potrzebne. Głosować będzie można od 30 września do 14 października 2015 roku. Nie pozostaje nic innego, jak zakasać rękawy i… zaproponować coś co nas zaskoczy i zachwyci. Czasu jest niewiele. 

 

Komentarze
Więcej w budżet obywatelski, Olecko, Samorząd
Kazimierz Toczyłowski (Mała Ojczyzna) wygrywa wybory uzupełniające i zasiądzie w Radzie Miejskiej

Blisko 15% (dokładnie 14,86%) tyle wyniosła frekwencja w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku, które odbyły się wczoraj czyli...

Zamknij